Här

Old Swedish Dictionary - här

Meaning of Old Swedish word "här" (or hær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

här Old Swedish word can mean:

här (hær)
L.
här (hær)
1) här, på detta STälle, i denna trakt, i detta land. vi viliom idher ena STund her bidha Fl 24. " vi ärum koSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPana iak ok han, hAlft är hans thz iak hafuer häre ok hAlfft är thz mit han hafuer thäre" ib 771. " thetta hwAlff, som thu seer häre" ib 438. " han (Roland) giordhe ey mera mz sinne hand a runzefAl tha han var thär än herra iwan giordhe här" STephens. 1849.">Iv 2354. " her i skeren" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 56 (1505). her i thenne egnen ib 57. " här i hölBo hundare" Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 8 (1401). for Bot aff landeno for thy at mik rädhis, at thu wardher wäldoghare än wi som her Boom MB 1: 7. - här, på jorden, i denna verld, i detta lif. här i iorþrike Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 561 (1346). han takar högmoþ här ok fordömelse annars hems STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 153.
här (hær)
2) hit. " hafþe þin kona här comit" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 19. ib 181. Fl 1285, 1429, 1505. STephens. 1849.">Iv 330, 1293, 2913.
här (hær)
3) här, nu, vid detta tillfälle. þe þingh vilium vi här af vare Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fru visa STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 6. " thu skAl thz göra iak bidher härä" Fl 639. " högher skadhe är kärdher häre" ib 1696.
här (hær)
4) snaraST ss rimfyllnad. än tho the hafdho fäm aar häre, tha syntis thera växte mera vara än annar barn aff thera aar Fl 115.
här (hær)
5) förSTäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid pron. þänne. thenne här Al 8822. " viSTe änkte aff thetta här" Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr 2410. " then triDie saak er tesse häre" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2104. " thänna här bescrifning" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 45. mz thettha här Gers Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">FreST 35. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 12. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1866.">Ber 101, 117, 131. MB 2: 162, 225, 233, 309, 374.
här (hær)
6) i förbindelse med följande prep. har ordet samma betydelse som olik kaSTröm. 1868--70.">Sus af pron. þänne.
här (hær)
1) härpå (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr a II 1). ij läggin idhra hand här a ij STadh STephens. 1849.">Iv 5527.
här (hær)
2) härpå (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr a II 7 a). nar iak thänker hära STröm. 1868--70.">Su 427.
här (hær)
1) häraf, i följd häraf, af denna anledning (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr af 11). här af worþo mange criSTne STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 134. ib 9.
här (hær)
2) härom (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr af 22). här af sighia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 8.
här (hær)
1) häremot, i STrid mot detta. hwa STröm. 1868--70.">Sum hyär gyor a moott Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). hwa som här a mot györ ib 606 (1346).
här (hær)
2) häremot, i motsats härtill. här amot tholde han annor siu thing STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 216.
här (hær)
1) här Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Framför, härpå (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr for II 2). sätir iak mit insighil heer til vitnes förä Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 4: 686 (1339?).
här (hær)
2) här förut (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr for II 5). af hulkom som sigx näSTa STröm. 1868--70.">Sundaghin här fore STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 198.
här (hær)
3) härför, af denna orsak (jDie. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fr for I 12). här fore war herodes hans owin STenianus. Se Lg.">Bil 301. MB 2: 19. - här forinnan, före detta, dessförinnan, innan dess. bidha til morghons oc her forinnan lat Alt thith folk saman koma ST 243.
här (hær)
1) inom denna tid, härunder. her innan vil iak huxa op a huath bäST til radha vardha ma Fl 1286.
här (hær)
2) häri, härmed. härinnan forSTadz människonna STora tryzska ok läthi JP 56.
här (hær)
1) häröfver, härom. " skulo wi her rätlika ower tAla" MB 1: 40. letha här jfuer annan STadh STenianus. Se Lg.">Bil 264.
här (hær)
2) härvid, här tillSTädes? som her ouer waro tha thetta skiptes Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 94 (1402).
här (hær)
3) härutöfver, desSTröm. 1868--70.">Sutom. " här ower faar han hedher oc ära oc äwärdelika skälighet" STröm. 1868--70.">Su 351. Gren. 1875.">LfK 265. " än här owir" Bo 134.
här (hær)
1) härefter, efter detta. här näST af kläde han sik siäluar STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 141. STröm. 1868--70.">Su 139.
här (hær)
2) härnäST, näSTa gång. STröm. 1868--70.">Sua brat the fa här näST see thik Pa 20.
här (hær)
1) hittills. " Alt vart gooz j heSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex STenianus. Se Lg.">BildSTenianus (STenianus. Se Lg.">Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghaa STröm. 1868--70.">Sum wi hertil raþit ok haft hawum" FH 3: 5 (1353). " the vilia äkke längir swa skämmelica thiäna idhir hädhan Die. Utg. af J. A. AhlSTrand. 1853.">Fra. som the hawa giort här til" Gr 261. Bo 54. STenianus. Se Lg.">Bil 216. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 116, 3: 50, 228. Ansg 227. STena KloSTer-Reglor. Utg. af C. F. LindSTröm. 1845.">VKR 37. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3743.
här (hær)
2) till el. jämte detta, desSTröm. 1868--70.">Sutom. här til skiPathum wir oc wilium at þät STaþlikä hAllis Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.).
här (hær)
1) härom, angående el. med afseende på detta. härvm at dömar STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 39 (1396). " gingo här til radh om" Gr !SYNS_DÅLIGT? hwath här ma nw sant om wära Al 212.
här (hær)
2) hvarför, för den skull. her om motte swänske illa laatha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 2688.
här (hær)
3) härmed. " hwre her om gangit war" Di 162.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so här may have also been written as hær

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • her.
 • hiär SR 8, 46. häre Fl. 115, 263, 438, 771, 1696, 1896, 1906, 2061; Iv 236, 330, 466, 963, 1293 o. s. v.; Fr 235 o. s. v.; RK 1: 2104 (på alla ställena i rimslut). härä Fl 639, 1203, 1745 ; Iv 151 ; Fr 220, 226 o. s. v. (på alla ställena i rimslut)),
 • här a ,
 • här af ,
 • här a mot
 • hyär a moott )
 • här fore
 • här fran , hädanefter (jfr fran 8). SD 5: 479 (1345, nyare afskr.).
 • här i mot ,
 • här i mällom
 • här in ,
 • här in i
 • här inni )
 • här innan ,
 • här inne ,
 • här ivir
 • -ower.
 • -owir )
 • här mädh , härvid, i detta ögonblick, i det samma. här mz waknadhe brodherin Bil 258.
 • här mällom
 • -mällan Ber 6. -mellan),
 • här näst ,
 • här til
 • hertiil RK 3: 3743),
 • här um
 • -om )
 • här up a
 • här vppa )
 • här uppe
 • -vvpi )
 • här ut ,
 • här ut af ,
 • här utan fore , härutanför, utanför detta ställe. at iac här her wten fore RK 2: 3707.
 • här utan til , utom hus, med afseende på det yttre? stande han (gårdsmästaren) oc fore aakrenom oc städhinne här vtan til VKR 35. " här ut innan, häruit, i detta, i detta afseende. här wtinnan fölgde han. .. moysi äptirdöme" Lg 3: 346. SO 81, 84, 102, 115.
 • här ut ivir
 • här äptir

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gers Frest
Om djefvulens frestelse. Af Joh. Gerson. Öfversatt af Ericus Nicolai. 1876.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
JP
Svensk Järteckens Postilla. Utg. af E. Rietz. 1850.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
➞ See all works cited in the dictionary

Back