Här

Old Swedish Dictionary - här

Meaning of Old Swedish word "här" (or hær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

här (hær)
här, krigshär. kom oppa them om nattina mz thräskiptom här MB 1: 181. " fa israels söne at se pharao konung oc Allan hans här äpter sik farande" ib 315. " for cristen här at vinna ierusAlem" Bu 496. ib 16, 177. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 252. Fr 452. Al 1990, 2393, 2412, 5027, 5143, 7363, 7373, 7376. RK 1: 159. med iij (3) härer BSH 4: 248 (1500). JFr adhAl-, bak-, heþninga-, hovudh-, huna-, hunda-, hyna-, skip-, stylda-här.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so här may have also been written as hær

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • härrin Al 7373.
  • herren RK 1: 159.
  • -ir ?),
  • hära födha ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back