Här

Old Swedish Dictionary - här

Meaning of Old Swedish word "här" (or hær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

här Old Swedish word can mean:

här (hær)
1) här, på detta STälle. - här ok thär, se SDw 2 under þär A 1. 2) hit. the ringer per suenson taldede om skole STaa j rettin ther tiil erik andersson komer her STb 5: 62 (1515).
här (hær)
5) förSTärkande vid pron. þänne. huilkin aff mynom äuringom thetta häär vilia hindra ällir kränkia. .. tha gudh aldzuallogher kränke han SD NS 3: 195 (1416). " innan thetta här och pinSDaga" STb 1: 340 (1482). ib 373 (1482).
här (hær)
6) med efterföljande prep.-uttr. inlett av prep. (ut) af, härifrån. när gudhi täckes honnm (för honom) her aff werldene kalla Lagerbring Saml 2: 277 (1465). " her twre rymde här aff rykit" ArfSTv 4 (börj. av 1479-t.). STb 1: 202 (1479). enge v (5) öres borghare fare här vth aff STadhin ok vppa landet innan thetta här ok xx (20) dag jwl STb 1: 373 ()1482). 7) i förbindelse med följande prep. har ordet samma betydelse som oblik kasus av pron. þänne.
här (hær)
2) härmed, i och med detta. lasse smet iii!UDDA_TECKEN? marck j gerningxlon; her med STaden honum jnthet skyllog STock Skb 81 (1519).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so här may have also been written as hær

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • häär SD NS 3: 195 (1416)
 • här a mot , 3) häremot, såsom bot mot detta. här a moth (ɔ människornas ondska) wtgöt ihesus christus sith blodh SkrtUppb 339.
 • *här for nidhan
 • her for nedhen )
 • *här for ovan
 • her for offwan )
 • *här i , häruti, i detta. lhär j foreteedhis hänne, at krankdomsins dröffuilse skulde snart hänne owerkomma Mecht 194.
 • här i mällom (heremellom), emellertid, under tiden, härunder. thesse radzstve dage heremellom skulle ware satte op for örlig och fienderne skulld STb 5: 265 (1520).
 • här mädh (her med),
 • *här pa , se Sdw 2: 1241.
 • här til , 3) härtill, däran. Se Sdw 2: 1241. 4) härtill, till detta. saken härtil äpterfölgher i texten JMÖ 24.
 • här um
 • -om )
 • här ut af , 2) härav, av detta. här wille han fata wtaff ena starka beusning at. .. Hel män 196.
 • *här ut i
 • -wthi )
 • här ut ivir (-ofwir), 2) härutöver, utöver detta. här wt ofwir gaff iak ion person x öre päᵍᵃ ATb 1: 140 (1460).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
➞ See all works cited in the dictionary

Back