Härra

Old Swedish Dictionary - härra

Meaning of Old Swedish word "härra" (or hærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härra (hærra)
- refl. härras, vara herre, härska. o hwru osäl the riken ärw, j hwilkom oräthwisan härras JMPs 289. - komma till rätta med, övertyga. os är enkte rwm thär til, at wi kwnnom idher göra nakra hiälp, for thy fordhom kwnne idher ekke härras (dominari) nakors raadz skäl ällir bewisningh SpV 273. - med prep. um. thänna konungxlega saphirus som är dominus tecum, kan aldrigh brytas älla smittas, wthan om honom skulu jomffru marie tiänara äwärdeligha härras JMPs 539.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härra may have also been written as hærra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back