Härra

Old Swedish Dictionary - härra

Meaning of Old Swedish word "härra" (or hærra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härra Old Swedish word can mean:

härra (hærra)
L.
härra (hærra)
1) herre, husbonde, ägare. " sälye jnthe aff afflenom wthan härrans with oc wilya" PMSkr 205. 2) äkta man. tha haffwer jach (ɔ: Ingeborg Thott) nu talidh ther om ltil min herre (ɔ: Sten Sture) Mon Dipl Sv 49 (1487).
härra (hærra)
3) herre, härskare. om Gud el. Kristus. aarom epter herrens byrd medlxx pa thet förstha aareth Svartb(Skolkl) 505 (1471). särsk. i uttrycket var härra. war herre ihesus gik fram ath enom vägh MP 5: 30. 4) herre, förnäm, man, adelsman, herreman. paafogla mädh sinne fäghrindh ärw härrom oc fatigom til losth PMskr 260. 5) ss titel (ofta i förening med namn el. annan titel). om el. till konung. herr konung vilt thu atirvinna thin son ProsaDikter (Barl) 72. " then tiidh myn herss nadh konwngh giöstaff saath her fför rätthä" ATb 3: 356 (1526). - om el. till riddare. Jfr R. Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan s. 102. herre sten person tog aff honum i läst iärn for thetta ärinDit for kongxsakena ATb 1: 78 (1458). FMU 4: 459 (1476). - om el. till andlig. scriut vnDi ärlikä mannä insighle harrä ionnisä, kirkioharrä i kiäluästene SD 6: 358 (1352). - om el. till helgon. thän gode härren sanctus gregorius MP 4: 196. ib 204. " o hälhger härre sancte örian" SvB 407 (görj. av 1500-t.). Kyrkohist Årsskr 20: 345 (1502). - Jfr arf-, frakt-, hus-, iunk-, kirkio-, lands-, skip-, skut-, slots-, sokna-, stuvu-, värulds-härra.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härra may have also been written as hærra

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • härre SvB 407 (börj. av 1500-t.) ; -en MP 4: 196.
 • herre ATb 1: 78 (1458) ; FMU 4: 4359 (1476) ; MP 5: 30 o. s. v.; -en MP 4: 204, ss titel i omedelbar förbindelse med en annan titel (el. ett namn): herr Prosadikter (Barl) 72. gen. harrä SD 6: 358 (1352).
 • herss ATb 3: 356 (1526).
 • härrans PMSkr 205.
 • herrens Svartb (Skolkl) 505 (1471). dat. pl. härrom PMSkr 260. Se Sdw 2: 1241),
 • härra barn (herra-),
 • *härra bordh
 • herrabord )
 • härra dagher
 • härra domber ,
 • *härradoms tekn
 • härra döme
 • *härra fanter
 • herra- )
 • härra gardher (herra-. herre-. -gardher. -gaardher),
 • *härra hof
 • herra hooff )
 • härra klädhe (pl. herra kläder),
 • härra man
 • -men) ,
 • härra möte
 • herre- )
 • *härra säte ,
 • *härra thiänare
 • herre tiänare )
 • härra öl (herreööl),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Mon Dipl Sv
Monumenta diplomatica Svecana. Ed. J. H. Schröder. 1820--22.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Kyrkohist Årsskr
Kyrkohistorisk Årsskrift. 1900 ff.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back