Härskap

Old Swedish Dictionary - härskap

Meaning of Old Swedish word "härskap" (or hærskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härskap Old Swedish word can mean:

härskap (hærskap)
1) herravälde, välde. gaff honum thz bästa konungx rik, ther vnder Alt hans herskap la Fl 1936. " mit herskap nakath bäter ökia" Al 586. " swa bleff han thz hersskap (näml. konungavärdigheten) qwit" MD (S) 270.
härskap (hærskap)
2) rike. " the skulo hafwa til thiäniste lön All india herskap the äre skön" Al 10288.
härskap (hærskap)
3) öfverhet. " biudä tik j nokot forswar moth tith herskap" Va 10. " SOm wi wiliom fore guthi antswara oc härscapeno bekände wara" SD NS 1: 424 (1405). ib 437 (1405), 438 (1405, nyare afskr.), 440 äpter herskapsins budh ib 2: 188 (1409). " a härscapsins wäghna" ib 200 (1409). !SYNS_DÅLIGT? oc herskapit hafwr rät til thässa jordegotz ib 218 (1409, nyare afskr.). SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 2: 56 (1422), 126 (1440). hindradher j marghom oc storom härskapins oc rikisins ärandom RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 125. " the SOm göra lycha och reth herscapeno ock stadenom" SO 31. ib 50, 51, 64. VKR 54. MB 2: 202. MD (S) 256, 257. wi sändhom. . .. war myndug bud til romara herrskap MB 2: 263. " pa thz böndherne skulle fAlla till mick ock emoth sith herskapp (sina herrar el. husbönder) sättia siigh" RK 3: (Till. om Christiern II) 6378.
härskap (hærskap)
4) herrskap, adel, förnämt folk, frälsemän. han (kon. Erik) war. .. af gudhi oc härskapena (principibus terræ) oc Allom Almoghanom myket käär Lg 3: 343. bisper oc prelather wåre tha när mykit herskapp oc Almoge war oc ther RK 3: (sista forts.) 5858.
härskap (hærskap)
5) uppträdande SOm tillkommer en herre el. förnäm man, ståt, prakt? her erik foor aastadh mz herre staath mz herskap och mykin daath RK 3: 1361.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härskap may have also been written as hærskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • herskap.
  • hersskap.
  • herschap.
  • herskapp.
  • herrskap MB 2: 263 ;
  • -edh ib 202),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back