Härskap

Old Swedish Dictionary - härskap

Meaning of Old Swedish word "härskap" (or hærskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härskap (hærskap)
1) herravälde, välde. " heritudo. .. härskap" GU C 20 s. 331. 3) överhet.. .. at wi skulwm met rätta troscap wort herräscap oc wort rikesins radh. .. lydoga oc höroga ware Svartb (Skolkl) 368 (1439). " niels oc andirs andirsson skulle sitia i stazens iärn swa länge the kome budh til härskapit om klostirfriden" ATb 1: 275 (1467). ib 333 (1470). Jfr värulds härskap.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härskap may have also been written as hærskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • herrä- )
  • *härskaps foghate
  • -fowta) ,
  • *härskaps resa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back