Härskap

Old Swedish Dictionary - härskap

Meaning of Old Swedish word "härskap" (or hærskap) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

härskap (hærskap)
krigsväsen, det som hör till !SYNS_DÅLIGT?. spöriandes om örlöhge oc herskap STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 164. - krigsmakt, krigsfolk, här, folk. vi viliom gärna härscapet vt giuta tel roma rikes värio Bu 507. " af þöm STaþ ok hans lande giorþos vt härscap tel kesarans garþ" ib 508. " redde sik til STridh a mot jndie lanz härskap" STenianus. Se Lg.">Bil 234. " rolwir ok alt hans härskap thok vidh criSTindom" ib 758. " at haua matelikit ok välskipat härskap" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 409. " vm konungin vtgaar mot hedhningom hawi foreskiptat härskaps tal (numerum populi præfinitum)" ib. " hofudz man for keysarins härscap" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 339. " skinSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gradhis allir thän härscapin" ib 340. " reddo the STort härskap at STridha mote konungenom artabano" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 261. " drogh sik mz sinom härskap thädhan" ib 267. Bu 490. STenianus. Se Lg.">Bil 310. MB 1: 315, 325. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 154, 338. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 329. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 279. STephens. 1849.">Iv 1679. ST 543. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forts.) 5108. " konungxsens här oc härskap" MB 2: 225. " römska radh ok herscap (senatus omisque populus)" STenianus. Se Lg.">Bil 370. härskara, skara. tilfödho sik liusins härskapi STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 299. änglana här skap ib 297. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 90. " thz skinande martyrum herskap" ST 196. " thz säla herskapet" Su 138. härskapanna herra (Sabaot) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 201. thridhi skarin älla härskapit ib 2: 5. " hwart herskap äpter andro" MB 1: 388. ib 389. " sagho the mykit härscap koma til sik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 123. - Jfr diäfla-, himna-, himirikis-, ängla-härskap.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so härskap may have also been written as hærskap

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • herskapp )
  • härskaps mästare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛅᚱᛋᚴᛆᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back