Havandslös

Old Swedish Dictionary - havandslös

Meaning of Old Swedish word "havandslös" (or havandsløs) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

havandslös (havandsløs)
fattig, nödstäld. swika fatikan oc hfuanzlösan Mp 2: 224. gangande barfötter thunkläder oc alzstingx hawanzlös Lg 3: 218. ib 40.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so havandslös may have also been written as havandsløs

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hawanzlös.
  • hafuanzlös.
  • haff. wanz lös Lg 3: 40),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᛆᚠᛆᚿᚦᛋᛚᚯᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back