Hel

Old Swedish Dictionary - hel

Meaning of Old Swedish word "hel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hel Old Swedish word can mean:

hel
L.
hel
1) sanus, sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvus, helbregda, STrand. 1853.">Frisk. baþä hele ok siuke STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. " STodh han vp STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allum limum heel" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 290. " SToþ hon up. .. hel ok välför" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 151. " baþ han helan liua. [ok] vp STanda väl föra" ib 165. " opSTodh heel ok heelbrygdho" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 362. ib 366. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 109, 124, 868. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 2470. - helad, Botad (STrand. 1853.">Från en sjukdom). hel aff STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom wäSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 290. " hell aff thy orma biti" MB 1: 41. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 95. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 191, 201. - helad, läkt. tha ware han sar hell och til läkt Va 27.
hel
2) incolumis, sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvus, välbehållen, oskadd. han göMDe mik helan i brunnenom Gr 296. " komo the hele ok hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alne til conSTantiopolim" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 286. " STodh ther. .. heel ok helbrygdho" ib 542. " han kom häl til härin ater" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 9147. - bibehållen, beVarad, okränkt. thön SOm helom iomSTrand. 1853.">Frudom (sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvo pudore) aFladhe Bo 61. STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 144. (syns dåligt)m helom ok helbrygdh ib 2: 267 (dessa tre STällen kunna föras till 5). - i orubbadt el. godt skick? STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All tingh bliffua tySTa och häll(STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allt går tyST och väl?) STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3066.
hel
3) i välmåga, i väSTephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgång, lycSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLig. the förra saato hele oc säle STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 8292. - i synnerhet i tillönskan och helsning. warin hel (Varen helsade) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 283. " heel see thu (hell Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dig)" ST 198. hel äuarþelekar kunugar STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177. ib 2: 89. MD 66. " aue domine iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su. thz är. heel STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla helare herra iheSOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su Var gudh" Bo 51. " hel ful mz nadh" STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 27. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 893. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 31. ST 175. heel thu SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 187. STath heil konung aff iuda landh MD 35. " badh honom koma hel och äl (Vara välkommen)" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4681. både mig wara welkommen häll oc säll ib 3: (siSTa forts.) 4300. kom tw STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alle manna helSTher (heilaSTr) Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 270. hele sitia i gode drenge ib 142. " sitin hele och sälä" MD 382. " baþ hana mz heþer hela sitia ok säla af hans vägna SOm STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alla sina vini gör goþ ok helaa ok säla" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. " hälsäl sägher mangher man ok menar tans tasko ok ekke han" MD (S) 249. - i afskedshelsning; i synnerhet lif (el. blif) hel (merendels en helsning af den Bortgående, till hvilken af den qVarSTannande Vanligen säges: far väl). far nu hel ok säl STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 521. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 77. " nu lato gudh mik idher hela finna" STephens. 1849.">Iv 2900. han badh thz folk heelt ok sält STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 5846. " blifwin badhe heel ok säl" ib 4244. " bliiff hel" MD 40. " liff häl oc säl" STephens. 1849.">Iv 379. STrand. 1853.">Fr 2892. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 10332. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5577. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Di 85. badh sina sälla heela liffua STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1590. Fl 559. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 127.
hel
4) sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvus, STrand. 1853.">Frälsad, sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alig. " hwar then SOm kSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allar a Vars herra naMPn han scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al heel (sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvus) Vardhä" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 134. ib 137, 160. r 301. MP 1: 132. " wardher thin siäl hel ok säl" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 452. " gör helth thit folk" ST 196. kom at vpletha ok helt göra (sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alvum facere) mankönit SOm forfarid Var MP 1: 27. ib 35. " han scSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al helt göra sith folk af thera syndom" ib 31. " ey är annat naMPn vnBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir hiMPnom gifuit mannom j hulko oss bör hela Vardha ib. "MB 2: 392. Ber 17, 26, 73, 96, 170, 172. gör thik hela (sSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlVam) j biärgheno SOm är cloSTrith ib 24.
hel
5) oskadd, obruten, hel. ther bleff ekke een vnghn heel. .. i gaardhen BSH 3: 293 (1470? samt. afskr.). til min STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">AlBoga i en helan STen slo jak min and vtan men STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (LSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 218. Var ä bröþet huar daghen helt STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 175. " lät saman läsa STenbruten ok sät þöm (d. v. s. STenarne) saman SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sua hela SOm þe för Varo (fac ut reBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">DinteGrentur)" ib 152. ther helan kiortil hafdhe a sik STephens. 1849.">Iv 4146. " enkte war heelt a thino liffwe" ST 175. " medhan SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Sulur häla ära wnhBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dir fothe" SO 20.
hel
6) totus, plenus, hel, fullSTänBern. Utg. af G. O. Hyltén-CaVallius. 1850--54.">Dig. eet helt par cläpä SD 5: 563 (1346). " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alt et helt aar war han mz sinom fadher" MB 1: 4. " them hellar (för hell ar el. hel ar) oc ySTrand. 1853.">Frit lange tyma fore laghdhe waro" SD NS 1: 427 (1405). ib 438 (1405), 440 (1405, nyare afskr.), 2: 219 (1409, nyare afskr.). thre hela (continuis) tima STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 192. " i helom STykkiom oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwm" SD 5: 639 (1347). " helom hundräþum oc hSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alwm ib. - fullkomlig. fik j samu STund hela böther" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så STrand. 1853.">Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 113. MB 1: 411. - (?) tha är mit hiärta hel (sanum) mz thino hiärta (yttrande af KriSTus till bruden, d. v. s. STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgitta) STundom förekommande föSTås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 170.
hel
7) uppriktig, innerlig. " giär huar androm hedher ok gaghn medh helom hugh" KS 37 (97, 40). STrand. 1853.">Fr (Cod. B, C, D. E, F) 3194. STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3440. MD 14. " mz helom wilia" STås Gamla eller EriKS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3727. " Vardh iak skild vidh STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allan min hela hughnadh" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 407.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • heel.
  • hell MB 1: 411 ; Va 27 (n. pl.); Di 85 ; Ber 17.
  • heell Di 191, 201.
  • heil MD 35.
  • heill ib 66.
  • heyll Di 77.
  • häl Al 9147 ; Iv 379 ; Fr 2892 ; MD (S) 249 ; -a SO 20.
  • hälll RK 3: 3066 (n. pl.), (sista forts.) 4300. superl. helsther Di 270 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back