Hel

Old Swedish Dictionary - hel

Meaning of Old Swedish word "hel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hel Old Swedish word can mean:

hel
L.
hel
2) salvus, välbehållen, oskadd. " jnteger. .. heel" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 33. jntegro. .. helan göra oc opnya. .. reintegrare ather igen helan göra ib. o fadhir gör mik helan (salvifica me) SkrtUppb 304. - integer, bibehållen, bevarad, okränkt. for thy at the haffwa wnnith sigher, j thy at thera likama äru hele, ällir okränkte SpV 30. ib 337. " andin är heel (integer) nar wi liffwm mz andanom" ib 509. 3) i välmåga, i välgång, lycklig. i tillönskan och hälsning. kom häl brodher SvKyrkob r 19. aue heel STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 43. heel dyrebar marteler STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz erlige riddere SvT 65. Jfr helsäl. 5) oskadd, obruten, hel. anders martenssons breff. .. besegelt medh helt och holit jncigle STb 3: 312 (1496).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • heel.
  • häl SvKyrkobr 19 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
SvT
Den Svenska Tideboken. [Utg. av G. E. Klemming] 1854. [Efter gammalt tryck fr. c. 1525].
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back