Hel

Old Swedish Dictionary - hel

Meaning of Old Swedish word "hel" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hel
lycka. "somi hawa häl lok somi hängia widher" GO 409. bätra är heel än hundradha maRK ib 764. " hwar skal mz sith häl til howa ridha" ib 817. " faar med folke GOdha häll" RK 2: 4460.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • yeel.
  • häl.
  • häll )
  • helafulder ,
  • helsamber ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back