Heman

Old Swedish Dictionary - heman

Meaning of Old Swedish word "heman" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

heman Old Swedish word can mean:

heman
L.
heman
1) boningsplat; boning, boSTad, hem. " han war slaghen i sino hemanne aff eric hakonsonne" ATb 1: 20 (1453). j myns faders huse äru manga handha heeman eller blifua rwm SvKyrkobr (Lucid B) 184. the borgare, som ecke halla vppe hws eller heman STb 1: 283 (1481). ib 306 (1481). J Buddes b 160. STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 128. ib s. 199. mansiuncula ... lithet rwm oc heman STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 118. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 138 (1489). hulkin myn STugo och hemman som jach medh min huSTru nw solth och oplatet haffuer ib 234 (1493). STb 3: 318 (1496). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 68, 113, 131, 151, 153. fför hwadh sak gar thu här: haffwär thu ekke heman JSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPs 321. - hemman, gård. Se Sdw 2: 1235. som foneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPde hans olaglige byth och skifft hade och syndreth eth heman Uppl Lagmandsomb 82 (1493). ib 83 (1493).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • heeman SvKyrkobr (Lucid B) 184; GU C 20 s. 128. - e J Buddes b 160.
  • hemman SJ 2: 234 (1493).
  • -nith Uppl Lagmansdomb 83 (1493) ),
  • *hemans bref ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back