Hemol

Old Swedish Dictionary - hemol

Meaning of Old Swedish word "hemol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemol
halda hemol, försvara ss laglig egendom, försvara äganderätten till. hustru kadrin. . kwnnä hanom jngen hemel halle oppa the ij ortug land jordh Uppl Lagmansdomb 105 (1490). - bevis el. intyg om äganderätt? kom for retthin. .. hustru margrethä och begerede hemwl. .. om eth godz som heter eskistade Uppl Lagmansdomb 51 (1492). - Jfr hemold.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -wl Uppl Lagmansdomb 51 (1492)
  • -

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back