Hemol

Old Swedish Dictionary - hemol

Meaning of Old Swedish word "hemol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemol
jordegendom, hemman. " innan absolande i högzby sokn et hemoll i högzby, som afga sex öra penninga, ett hemol i husaby, som afga sex öra penninga, ett hemol i bötarum, som afga säx öra penninga, ett hemol i gambla bötum, som afgar (1/2 ?) mark, ett hemol i langamala, som afgar (1/2 ?) mark, ett hemol i wäckla bodum, som afgar (1/2 ?) mark, ett hemol i lamalahult, som afgar tree öre, ett hemol i barnabodum, som afgar tree öre penninga" SD NS 1: 46 (1401, nyare afskr.).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hemoll )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back