Hemol

Old Swedish Dictionary - hemol

Meaning of Old Swedish word "hemol" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hemol Old Swedish word can mean:

hemol
L.
hemol
1) med rätta tillkommande nåGOn ss egendom. skal han. .. sit hemolt ater taka MB 1: 373. - försvarad ss nåGOns lagliga egendom. hemol göra (med obj. som är n. pl. el. m. sing.), hemolt göra el. göra hemolt (äfven med obj. som icke är n. sing.), öfverlåta eganderätten (till nåGOt åt nåGOn), öfverlåta ss laglig egendom, tillegna. aff hendom wi os fornempda gardh. .. . och warom arfuom ok hemolgörom wy han fornempda harald jönsson ok hans arfuom til äuerdelica ägha SD NS 1: 34 (1401, nyare afskr.). iak. .. tilegner then (ɔ) gardh) skäär och hemol gör for:de capelle til everdeliga äGO SD 3: 114. " aFHender jac mic thenna forscrepna GOdz oc minom arfwom oc tilegnar them oc hemol gör for:da herra beinte oc hans arfwom til ewerdhelika ägho" ib NS 1: 156 (1402). ib 172 (1402, gammal afskr.). BYH 1: 187 (1381, nyare afskr.). aff händher. .. inggewaller sik oc sinum arfwum. .. öreslandith oc gy (för gyr) thet schätth (för schärth) oc hemolth for:da lundbyörne oc hans arffwm thil äwärdheliko ägho SD NS 1: 58 (1401). aFHender jac mik oc minom arfuum thet sama GOdzet oc tileynar thet them fornemda gregris anundason oc ingeBorge niclisadotter oc thera arfuum oc hemolt gör til euerdelika ägho BSH 1: 179 (1381). SD NS 1: 256 (1403). " til eghnar ika han (konstigt ord gardh) ok hemolt gör for:da klostre" ib 2: 73 (1408). " ib 1: 179 (1402), 2: 74 (1408), 75 (1408) o. s. v. "FH 3: 142 (1449). " bidher iach idher. .. ragwaldh magnusson, som nw är heretzhöffdinghe. .. i tyurBo hundare, thet i. .. fastin och hemolt gärin tessom for:da niclis swensson thetta ford:a GOdz" SD NS 1: 390 (1404). - försvara ss laglig egendom, försvara föryttringen af och eganderätten till. sua at jac. .. gate honom. .. them (GOdsen) ei hemolt giort BYH 1: 187 (1381, nyare afskr. afskr.). " tilbinder jak mik ok mina arfwa. .. herra abram brodhersone ok hans arfwinGOm thetta GOz ok gardh at fri ok frälssa oc hemolt göra for alla thöm ther kunno vppatala, vMBeworit, til äwerdhelika egho" SD NS 1: 154 (1402).
hemol
2) förtrolig, förtrogen. med dat. ey for thy at han är thik meer hemul äller kunnogher S. Marg. f. 175 (enl. Rietz, OrdBok s. 252). - förtrolig, förtrolighet visande? hemol (handskriftens läsart enl. uppgift af Dr. C. af Petersens; den tryckta upplagan har hemel) herra gör otroen hioon (vernas morigeros non effcit improbus heros) GO 1037. Jfr hemeliker. - n. adv. förtroligt hwat däält oc hemolt the hafdho vmga mz honom Bo 84. - Jfr ohemol.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • hemoll (ack. pl. n.) SD NS 1: 171 (1402, gammal afskr.), 172. hemul L.; S. Marg. f. 275 (enl. Rietz, Ordb. s. 252); -ult SR 1 ; SD NS 1: 256 (1403),
  • hemol halda

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚽᛘᚮᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
➞ See all works cited in the dictionary

Back