Hofmästare

Old Swedish Dictionary - hofmästare

Meaning of Old Swedish word "hofmästare" (or hofmæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofmästare Old Swedish word can mean:

hofmästare (hofmæstare)
L.
hofmästare (hofmæstare)
1) den som föreSTår en konungs hof, hoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare; rikshoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare, förSTe miniSTe. han war konungens hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTara (raðgiava) Di 173. ST 519. her abiörn högmäktighe herris hertwge i sverighe hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTer SD 3: 121. (öfvers. i gammal afskr.). mattis kätilmundason. .. konungh mans eriksons ffordem hertogz hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTare (dapifer) ib 413 (öfvers. i gammal afskr.). mattis kätilmundzsson hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTere (dapifer) ib 415 (öfvers. i gammal afskr.). knwth iansson. .. konungx. .. magnis swergis ok norgis hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTharä (dapifer) ib 705 (öfvers. fr. 1400-talet). iussa duwa hoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare ib NS 1: 324 (1404, nyare afskr.). ib 264 (1403, gammal afskr.), 265 (1403, samt. afskr.), 398 (1405, gammal afskr.), 400 (1405, gammal afskr.) o. s. v. her erih axelson hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTare j swerge FH 4: 80 (1463). ib 81. " jagh STen STure. .. konungh hanses hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTer i swerige" ib 1: 188 (1498, nyare afskr.). ib 187 (1498, nyare afskr.), 8: 10 (1498). her STen STure riddare och hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare i swärige ib 1: 190 (1498, nyare afskr.). STen STwre, hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTere j swerige SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 124 (1501). " skal och konungen hafwa hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTare i hwart rijke" STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 119 (1436). " her benct jönsson hommäSTare (nämnes näST efter drotsen och marsken)" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 83 (1441). " her benct jönsson war nadhugh herrä konungx hommeSTare ok laghman i vpland" ib 147 (1446). " een syhn som hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTaren hade dömdt till een konungzlige ransakan" SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 67 (1460, nyare afskr.). " effter hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMeSTares befallningh ib. "ib 53 (1462, nyare afskr.).
hofmästare (hofmæstare)
2) hoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare, uppfoSTrare. " hoSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare enna ärlika iomfrw" Lg.">Bil 594. Lg 3: 371.
hofmästare (hofmæstare)
3) magiSTer eqvitum, anförare för rytteriet. fabius rutilus kesarens papirij hofSToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMäSTare PM 20.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hofmästare may have also been written as hofmæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffmestere.
  • hommästare SJ 83 (1441).
  • hommestare ib 147 (1446).
  • hoffmestar Lg 3: 371.
  • hoffmäster.
  • hofmester SD NS 1: 398 (1405, gammal afskr.) ;
  • -mesters ib 264 (1403, gammal afskr.). hoffmester),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back