Hofmästare

Old Swedish Dictionary - hofmästare

Meaning of Old Swedish word "hofmästare" (or hofmæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofmästare (hofmæstare)
BSH 3: 38] Tyska ordens högmästare. hoffmästeren aff prytzen BSH 3: 8 (1449). " hoffmästerens oc the hänsestädherne sändebud ib. "

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hofmästare may have also been written as hofmæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoffmästere )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back