Hofmästare

Old Swedish Dictionary - hofmästare

Meaning of Old Swedish word "hofmästare" (or hofmæstare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hofmästare Old Swedish word can mean:

hofmästare (hofmæstare)
1) hovmäSTare, rikshovmäSTare, förSTe miniSTer. Jfr Hildebrand, Sv. Medelt. 2: 114 f. Hildebrand, Sv. STatsförf. s. 126. hoffmäSTaren her erik axol(sson) STviSTen emellan Erik Eriksson (GyllenSTjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.">Arfstv 47 (1461). Prosadikter (Barl) 26. her påwall llaxmann, hoffmeSTere j danmark SThandlingar och andra därmed samhöriga aktSTycken. Utg. av J. A. AlmquiST. 1938.">Trolles Jb STenianus. Se Lg.">Bil 251 (1494, nyare avskr.). " twre iönson riddere oc hoffmeSThere" SToria. 1816 ff.">HSH 16: 7 (1526).
hofmästare (hofmæstare)
4) ss tillnamn. voller hoffmeSTere citauit anders ragwalsons huSTru iij (4:e) resa STb 2: 400 (1489).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hofmästare may have also been written as hofmæstare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hoff-.
  • mest(h)ere ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᚠᛘᛅᛋᛏᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Trolles Jb
Arvid Trolles jordebok 1498 jämte åtkomsthandlingar och andra därmed samhöriga aktstycken. Utg. av J. A. Almquist. 1938.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back