Höghfärdhogher

Old Swedish Dictionary - höghfärdhogher

Meaning of Old Swedish word "höghfärdhogher" (or høghfærdhogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghfärdhogher (høghfærdhogher)
1) hägfärdig, öfvermodig. mz ödhmiuktinna swärdhe dräpa höghfärdogha owinin KLemning. 1860. SFSS.">Bo 31. " höghfärdhogha oc hoghmodogha oc ordhfulla quinnor" ib 14. ib 233. Bil 602, 651. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 52, 2: 106, 239, 3: 228, 327, 4: 78, 79. " gifwa höghfärdoghe högh.färdhinna äpedöme" ib 3: 135. " the som göra tholik högfärdhogh ok höghbällis thing" ib. " j höghfärdogho hiärta" ib 1: 331. " mz höghfärdhoghum wilia" KL 10. !SYNS_DÅLIGT? liffwerne KLemming. 1862.">Al 6186. högferdoghe, girughe, skörlifnadz ok bukfyllis älskara MP 1: 11. ib 2: 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghfärdhogher may have also been written as høghfærdhogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höghfärdhugher.
  • höffärdogher: -oghe MP 2: 32.
  • hoghfärdogher: -ogha Bir 2: 106),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᚠᛅᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back