Höghtidheliker

Old Swedish Dictionary - höghtidheliker

Meaning of Old Swedish word "höghtidheliker" (or høghtidheliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

höghtidheliker Old Swedish word can mean:

höghtidheliker (høghtidheliker)
1) högtidlig. " seer thu hwat värdoghir oc höghtidhelikr thänne daghin är" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 253. ib 252. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 476. MB 2: 328. Lg 332. " högtidheliket bryllope" ib 333. " for hans. .. högtydelicana (celebriori) dyrkan" SD !SYNS_DÅLIGT? (öfvers.). thätta var höghtidhelikin oc !SYNS_DÅLIGT? märkelikin gärning (solemne festum fuit hoc valde) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 76. " lät sighia höghtidhelika mässo" KL 32. " äradhe oc prisade. .. henna concepcionis högtidh oc prädikade allom henne hötidelika halla" Lg 3: 59 (dessa båda ställen skulle kunna föras till höghtidelika, adv.). vars herra tilqwämda thime hulkin heLghe fädhir. .. tilböriadhe at halla högtidheliken (helig) MP 1: 4.
höghtidheliker (høghtidheliker)
2) härlig, utmärkt, präktig. thätta miraculum är mykyt höghtidhelikit KLemning. 1860. SFSS.">Bo 155. " thänne naturardhin var mykyt höghtidhelikin (magnifca)" ib 170. " the höghtidhelico vagnane" ib 36. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 394. Lg 3: 52, 471. - fräjdad, ansedd, förnäm. alla sik höghtidhelikit naMPn KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 76. " människionna son ärlikastir oc höktidhelikaste allom andrum" Gr (Cod. D) 392. " mot swa höghtidhlikom gäst" Su 440. " wt födh aff höghtidelikom föräldrom" Lg 3: 51.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so höghtidheliker may have also been written as høghtidheliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • höktidheliker: -likaste Gr (Cod. D) 392.
  • höghtidheliker: -likom Su 440.
  • högtideligh: -lighan MB 2: 328.
  • höghtidhelikin Bo 170, 252.
  • höghtidhelikin Bo 76. ack. sing. m. högtidheliken MP 1: 4.
  • höghtidhelikit Bo 155, 252. Bir 1: 394, 3: 76.
  • högthidelikit Lg 3: 52.
  • högtidheliket Lg 333.
  • högtidheliken ib 3: 471),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚯᚵᚼᛏᛁᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back