Hopa

Old Swedish Dictionary - hopa

Meaning of Old Swedish word "hopa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hopa
hopa, föra samman. sedhan gaff mattz ylmari two stenger jord ther till, och så hop pades the thw stenger i trigga pundland all i en hopp FMU 3. 192 (1440, avskr.). aggerare hoa inde exaggerare nogh hopa GU C 20 s. 11.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • *hopa til saman , föra samman, at thu wilde alt thätta som förra ärscriffwat ok sakt, hoa tilsaman i een stakkottan ok söthan epitalamium SpV 578. - Jfr af-, saman-, up-hopa.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back