Hopa

Old Swedish Dictionary - hopa

Meaning of Old Swedish word "hopa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hopa Old Swedish word can mean:

hopa
hopPas, vänta. " hoPande STadheliga gudz hiälp" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 226. " ey hoPa jak mine siäl helso" ib 3: 213. " the. .. hoPadho sik ewerdhelikt liiff" MB 1: 267. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 243. Su 433. " hoPa synda forlatilse. .. ok hoPa äwärdhelikit lifh" Gren. 1866.">Ber 5. aff swa STore och swa hoPadhe (sperato) glädhi ib 218. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 205. vi. .. hoPadhom wan frälsara skula koma STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 190. ib 3: 403. " hwart wi hupum os i hwarre STund skula fara" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 256. " hoPa sik faa nakot likamlikit gagn" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 160. ib 3: 448. " nw hoPar jak orloff aff ider faa" STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1977. ib 2886. " the. .. hoPadho at thät sculde gudhi lönlikit Vara" STenianus. Se Lg.">Bil 850. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 62. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 218. STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 186, 747. " huPande a hänna miskun" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 68. hoPa a gudhz miskund Gren. 1866.">Ber 4. " hoPa a gudhz milhet" ib 5. " vm han hoPadhe a mik" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 199. ib 3: 124. Gren. 1866.">Ber 221. STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK 188. " hoPa til helso" Gren. 1866.">Ber 5. Aller häLgher män hoPado til Vars herra dödh MB 1: (Cod. B) 490. herre iak hoPadhe til thik ST 196. " j hulkra hiälp iak Altidh hoPadhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 209. - opersonl. med ack. (på de i det följande anförda STällena kan dock den vid verbet förekommande personbeteckningen äfven fattas ss dat.). hoPar mik the glädhi fa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 413. mik hoPar iak ma thöm hema finna Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifGrönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv 2182. hoPar mik än til riddara twa ib 2679. ib 3809, 3859. nu hoPar mk a idhra tröST at Allder min anger Vardher nw löST ib 3285. - reSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl. hoPas,
hopa
1) hopPas. " vthan os komme hög trang till annattyggiä aff utländskum, eller inlendskum som gudh förgöme, wij ok hoppoms" SD 4: 537 (1336, nyare afskr.). thok han hoPas Pa 19. " man skAl hoPas ä thäth bäSTa" GO 200. tha thu hawir dröuilse tha hoPas hugnadhin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 11. abSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Botin hoPandis miskun fiol a knä for han STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 68. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 102, 176. " at han hoPas tro och älskar thet han Aldrigh så" Parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 18 (45, 19). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 235. " fore. .. otAlikit GOot wij af hänne funnit hafuom oc än hopoms at finna" Grönblad. 1857.">FM 23 (1389, nyare afskr.). Altidh hoPadhis hon höra nakar tidhande af sinom käraSTa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 226. " the som ödmiuSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLika hoPas sin naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn Vara scriwat j liifsins STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Book" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 186. " the hoPas ok tröSTa at faa hymerike for änkte" ib 119. " the hoPas at syndin skAl forlatas vtan rätuiso" ib. " jac huPas at han är min" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 234. hoPadis än at han skulle husena föra maat STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4193. " hoPadis at han sculde faa annan hugh" STenianus. Se Lg.">Bil 865. jak hoPas til gudz at thz som här atir STaar af hans thiäniST thz scolum vi annars STadhs höra ib 887. the til hans hoPas Gr 283. ST 196. " hoPas til hans nadh" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 12. Pa (Tung) 32. " at hoPas til the thing som STörre waaro" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föSTås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 78. Lg 3: 142. " them ther a thik hoPas" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 117. " hoPandis STadhlika vpPa hans nadh oc miscundh" STenianus. Se Lg.">Bil 594. " som Altidh hopPades i tik" Lg 221. - med gen. thäs. thäs hoPas iak Al 1120. thäs engen hopPas ällir begärar Su 232. - opersonl. med ack. och gen. thäs. thäs hoPas mik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 411. - med ack. (el. en form som kan Vara ack.) och följande inf. them hoPadis at fonga bätra aar STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7443. mik är i dagh kwngiort nakot, aff hwilko mik hopPas wnfa hiälp Lg 661. - med ack. och sats med el. utan inledningsordet at. mik hopis at han skAl än hielpä mik wt aff mina nödh Va 27. " mik hopes han komGren. 1866.">Ber wel til war" STås Gamla eller EriParentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då nåGOt af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3681. " thetta STora örlögh oc ofrijdh. .. ther. .. oss hoPas, at een GOdhan oc raskan ända taka skAl" Grönblad. 1857.">FM 23 (1389, nyare afskr.). - med ack. och prep. til med följande SubST. el. pron. samt en sats med el. utan inledningsordet at. som oss höghelika hoPas til idher at i gerna wilin göra BSH 1: 1389 (1386). " mik hoPas til gudh thz wardhir än GOt om sidhe" ST 453.
hopa
2) med PassVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. LifGrönblad. 1857.">FMan och G. STephens. 1849.">Iv betydelse: väntas, förväntas. the tingh. .. i hwilkom wäl hopPas at bättra maa warhda STerfolk. Utg. af F. A. DahlGren. 1875.">LfK 158. at enghen förbättringh kan hopPas ib. " All widherthofftelik tingh skulu hopPas aff cloSTersens förman" ib 201. - Jfr for-, mis-, Van-hoPa.
Alternative forms or notes:
 • hoppa LfK 188 ;
 • -as ib 158, 201 ; Su 232, 323 ; MB 2: 299, Lg 661, 826, 3: 142 ;
 • -oms SD 4: 537 (1336, nyare afskr.) ;
 • -adhis Su 225 ;
 • -ades Lg 221.
 • hupa: -um KL 256 ; MP 1: 61 ;
 • -ande KL 68 ;
 • -as ib 234 ;
 • -ums ib 235.
 • -as.
 • -es RK 1: 1035, 2439, 3017, 3681.
 • -is Va 72 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back