Hoper

Old Swedish Dictionary - hoper

Meaning of Old Swedish word "hoper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoper
hop, mängd, skara. "gudh gafue at ey vare thera höpir STörre än hinna" Hel män 107. hwndrade skip. .. the yperSTa örligskip j höpen waro Troj 106. - i hop, i hög. jtem beta heelsuden lagd op i höop oc owan oppa j STykke bergena fisk (i matsedel) Sex ekon tr 272. - til hopa, till hopa, till samman. eth panzar een iärnhat en sklö. .. som per karson oc nigilz murarmeSTrare hafde til hopa ATb 1: 211 (1465). " som the ther til samans satho sina mellan, ware the til hopa och hugoss STb 2: 219 (1487). huilke peninge til höpa löp xxvj (26) marcker" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 174 (1490). ib 184 (1491). STb 3: 405 (1498). jtem skal han (ɔ klickaren) ringa. .. til hopa tha halff STunden forlidhen är ÅK 61. STb 4: 75 (1505). HLG 2: 81 (1516). - Jfr ara-, bova-, diura-, dyngio-, fughla-, fä-, gul-, muld-, rageta-, rosa-, rövara-, skalka-, skip-, skipa-, smaSTena-, STiärna-, svina-, thräkka-, varghahoper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hopper: hoppa STb 3: 405 (1498). höpir Hel män 107.
  • höpen Troj 106.
  • höpa SJ 2: 174 (1490). höp STb 4: 75 (1505)),
  • *hopa köp ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
Sex ekon tr
Om trädplantering, beredning af mjöd, claret och salvieöl, matsedlar från olika land samt om brännvins nytta. Sex ekonomiska traktater från medeltiden. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back