Hoper

Old Swedish Dictionary - hoper

Meaning of Old Swedish word "hoper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoper
på en bys utmark upptagen odling, hopstycke. sedhan gaff mattz ylmari two stenger jordh ther till, och så hoppades the thw stenger i triggia pundland all i en hopp FMU 3: 192 (1440, avskr.). grvnius (fel för grumus) nii hoper ok aker GU C 20 s. 323 (möjl. att föra till hoper, hop, hög). thet (ɔ 1öreslandh jordh) liggir i wästra ändhalagheno i bynom i cristina ingolffs hoop VKJ 250 (1480). ib 253 (1480). til clostrins gardh i lööth ligger een hoper i betna ängh ib 2555 (1480).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hooper.
  • hopper: hopp FM U 3: 192 (1440, avskr.)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back