Hoper

Old Swedish Dictionary - hoper

Meaning of Old Swedish word "hoper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hoper
, till hopa, till samman. strax marskens tyänare alla monde snarth tiil hopa falla RK 3: 204. " han kallade them ther alla til hoopa ib 2: 914. koMBer them til hoppa" Lgren. 1875.">LfK 133. " som ey tiil hopa halla" RK 3: 2639. " swänske sampnas tha alle tiil hopa" ib 2306. ib 2312. " samlade til hopa allan israels almogha" MB 2: 19. ib 24, 27, 32. tha huffwudh baneren the möttes tiil hopa RK 3: 2251. " the. .. tiil hopa räne" ib 2956. " sloghos badhe til hopa mz swärdhom" Lg 3: 333. " tha the alle til hopa komme waro" ib 656. " the sädhen som vpskwren war oc samanlagdh tilhopa" MB 2: 117. " öfftherföLgdo alle tillhopa" ib 172. " baswrna gaffwo alla tilhopa aff sik staRKt lywdh" ib 14. samqvämdher, i hwilkom han samman skikkadhe oc tilhopa flydhe them om idkelika skuldo wara i gudz lwfwi Lgren. 1875.">LfK 18. - Jfr gasa-, hunda-, iungfru-, myro-, rövara-, stena-, ugglo-hoper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hooper.
  • höp Di 281.
  • hopper: hoppa LfK 133 ; Di 209.
  • -ar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚮᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back