Hugga

Old Swedish Dictionary - hugga

Meaning of Old Swedish word "hugga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hugga Old Swedish word can mean:

hugga
L.
hugga
1) hugga, med skärande vapen el. redskap sönderdela. hoggo thera skiolda Alla ij stykke FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 716. " en man hiog widh mz yxe" KL 50. ib 225.
hugga
2) genom söndrhuggning fördela. prouentonar hafuis oc huggis som här til EGlor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.">VKR 37.
hugga
3) hugga, tilldela (någon) hugg, rikta hugg mot. ther hioggo the han oc gafwo honom bana saar EGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gr 266. Fl 1846, 1864. drogh han swerAllius. 1850--54.">Dit oc hiwg then som baneret förde a hans winstra axl Allius. 1850--54.">Di 3. " han rykte tha sit godha swärdh. .. ok hiog honum ij hans änne" FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3139. hog huarghin annars häst ib 727. " han la hugghen" BSH 5: 183 (1507). til hans hio FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3184. " han hiögh til hanom" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2675. " han hwg till en annen bang vpa ryggen" Allius. 1850--54.">Di 3. ib 5, 213, 293. " hiog at broder sin" ib 163. Allabrandh. .. hög ath hyllebrandh ok han moth honum j ghen ib 273. " hiog vAllius. 1850--54.">Di en sten" ib 77. - aBS. the hioggo fast mz swärdh Fr 1859. " högh Allabrandh badhe tiith ok harth" Allius. 1850--54.">Di 273. huat helsingen sköt hiogh eller staak EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1555.
hugga
4) hugga, huggande göra, genom hugg tillfoga. thz tridhia hugh hiögh han tha EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2683. " saMPson hwg et annat hwg till en annan riddare vppa hans axl" Allius. 1850--54.">Di 5. ib 217. han hiögh hanom annet sin swa Allius. 1850--54.">Diwpt eth saar j hAlsen jn EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2681. " han. .. hugh hänne i [1] fulsare" BtFH 1: 167 (1508). " hwgger man annan saar" MEG (red. A) 54. EG 63. " hug mik saar ouir saar" MP 1: 277. " sidhan han var nidher slaghin ok huggin saar owan a saar" Bil 887. " att läkya saar bade hwggen saar oc skwtten" LB 7: 325.
hugga
5) hugga, aFHugga. " biudher huga hofwod aff paulo" Bil 126. ib 887. KL 73. Bir 3: 41. MB 2: 167, 257. thera limi. .. skulu huggas af them Bir 1: 128. " han hugh ij [2] finger aff for:de lasse" BtFH 1: 164 (1508). FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3141. Allius. 1850--54.">Di 274. hwgh (præciAllius. 1850--54.">Dit) ena träEGenden om GrEGorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.">Gren MB 2: 101. ib 102.
hugga
6) hugga, fälla (rä). hugger man eek FlwghurKLiffua Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 76. " hugger man spAld ib. "ib 75. - hugga, genom huggning el. fällande åstadkomma. hwar som hugger lass aff raa häsle Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 76. ib 75, 77. " hioggo fore honom en brota" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3122. FM 330 (1507). hwar som huggir. .. tymBir Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 75. " tyMBer huggit ok til draghith" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1718. - aBS. huar som huggir vtan tridhiwngx Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 75. ib 80.
hugga
7) hugga, tillhugga, genom huggning bereda. nv brister slädhi mandz j ako hafui wAld ath bonadh hugga i scoghe at saKLöso Al tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.">TB 79. 8 genom huggände göra el. få att blifva. med två ack., af hvilka den ene adj. hengde sin kätill offuer elden oc hiog hanum full aff ormens köt Allius. 1850--54.">Di 123.
hugga
9) hugga, bita. " om orm. the toko ormana jnnan sin sköt ok lätu them hugga ok bita coclarana siälfua" Bil 236. MB 1: 411. - om gAlt. aBS. thässe gAlta hioggo saara Al 5137. 10) hugga med spor rarne, slå. han hiög thz örs a badha sidha FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 1636. ib 3247, 4911. 11) slå, nedslå, nedsänka. han thörff ey hugga hofwdh a bryst Al 2728. hugga sik,
hugga
1) hugga sig, tillfoga sig huggsår. en man hiog widh mz yxe ok hiog sik nidhir gynum hAlwan fotin swa at yxen sat fast j fotenom KL 50.
hugga
2) genom hugg bana sig väg. huggo sik gönom thz hedna vthet EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1570. ib 1729. Allius. 1850--54.">Di 28. reFl.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • hiog KL 50, 73 ; Fl 1846, 1878 ; Fr 694 ; Iv 3139, 3141 ; Di 77, 123, 163.
 • hiogh RK 1: 1555 ; Va 25.
 • hiö Iv 1636 ; MB 1: 413.
 • hyög: wthyög Lg 3: 289.
 • hiögh RK 2: 2675, 2681, 2683 ; MB 2: 102.
 • hiwg Di 3.
 • hog Iv 727, 2499.
 • hogh Di 217.
 • hög ib 273.
 • högh ib 217, 273, 274 ; MB 2: 167, 257.
 • hygh Di 240, 293.
 • hug MP 1: 277.
 • hwg Di 3, 5.
 • hugh ib 217 ; BtFH 1: 164 (1508) , 167. hwgh MB 2: 101.
 • hioggo Bu 16 ; Bil 253, 936 ; Lg 94, 936 ; Gr 266, 287 ; Fr 1859 ; Al 5137 ; RK 1: 179, 3122.
 • iogo Bu 26.
 • hioggio MB 1: 411.
 • huggo RK 1: 1570, 2: 454 ; Di 213 ;
 • -os ib 150, 156.
 • hwggo ib 28.
 • huggho Bil 887.
 • huggu: afhuggus Gr 289.
 • hoggo Iv 716.
 • huggin) ,
 • huggas , hugga hvarandra, tilldela hvarandra hugg, kämpa. " the huggos bade tit oc hart" Di 150. " sydhan hoghas the fasth" ib 274. ib 156.
 • hugga af ,
 • hugga fra ,
 • hugga ivir , hugga af, kapa. somma huggo öffuer there mast RK 2: 454.
 • hugga niþer , nedhugga, genom hugga fällael. kasta till marken. tha hiogs thz (trät) nidher mz androm dyrastom thräm Bil 88. " huggom henna baar nidher" Lg 41. " genom hugg fälla till makren och döda. hioggo þöm niþar som nöt" Bu 16. MB 1: 403. - med hugg drifva ned? þe. .. iogo (näml. honom; Cod. C hioggo han 936) niþar mäþ swärþe ok vildo hals hugga Bu 26. - Jfr niþerhugga.
 • hugga sunder ,
 • hugga up , nedhugga. hugga skoghin op mz rätir Al 3213. Lg 94. Jfr up hugga.
 • hugga ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᚵᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back