Hus

Old Swedish Dictionary - hus

Meaning of Old Swedish word "hus" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hus Old Swedish word can mean:

hus
EG. det höljande, omgifKLemming. 1846.">Vande, skyKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDande.
hus
1) hus. " han !UKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? mannen) torf hus sik wäria för räghu, sniö hita ok kulda, ok sikrlek sins lifs ok likama" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 40 (104, 43). " är thz KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Digher hedhr kununge ok höfKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga haua faghran sal, thet är thön hus han skal äta ok drikka i medh sit härskap. nu skal thet hus af siäll syne gärning, witt, liust, rent ok lustelikt innan wara" ib 41 (106, 44). han tok mz vrätto þry hus (domos) af sancti laurencii kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 418. " alla gardha tompter ok hws som hwar aff androm faar" SJ 1 (1420). " hwa som säl androm hws (domum)" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 374. " prästa hws oc gudz thiänista manna (ædes levitarum)" ib. " satte ther hws op (tetenKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dit" ib tabernaculum Suum) ib 177. " ryþär þär ok sätyr vp hus" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 687 (1347) j hwat hus ir gangin in. tha sighin först. Frither wäri mäþ husi thäsSu ib 1: 688 (1285, gammal afskr.). at ingen myn owen forma fordöma mik, ey i wägh, ey vtan wägh, ey i hws, ey vtan hws VBN 14. än han vil þär i hus koma EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 145. " lette äptir honom vm sama quällin hws Fran huse" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 25. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 644. ma synAS, at thz war vtan all skäl. at gudhi skulle nakath hws opbyggiAS KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 481. " skulle. .. wars herra hws wara swa skipath" ib 482. " all the gudhlik dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK, som tha war i gudz hwse" ib. " thz kallAS gudz hws, badhe fore thy, at gudh dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKAS i thy swa oc fore thy, at män skulo dyKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa ther gudh" ib 483. " ledh them til mins hws döra, thz är sätta hws kallath (duces eos ad ostium tabernaculi faderis)" ib 393. " nar thu gaar til gudz hws som är the häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lga kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia" KLemming. 1846.">Vadstena NunnAS Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.">VNB 14. hwarin häEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghä andzhuse i swerike (hospital stäldt under inseende af HeEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgeands-ordens medlemmar) KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 565 (1346), se vidare under and. - hus, hem, KLemning. 1860. SFSS.">Boning, KLemning. 1860. SFSS.">Bostad. got rwm är i hans hwse KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 204. ii biscops hus EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 144. " gik in ij sancti pätars hws" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 70. " at vi gangom heem ij KLemming. 1846.">Vart hws" ib 215. hws oc heman oc alt thz iak äghir är idhart ib. köpa hws oc heem ib 3. - bildl. jak leKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDe thik wt aff EGipto lande aff thräldooms hwse (de domo servitutis) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 330. - hus, husrum, herberge. pa thet jag motte tes snarare komme til hws ighen BSH 5: 443 (1511). " ther jag kan faa hws offuer hwdhet ib. hus läna þöm Sum beþäs" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 375 (1344, nyare afskr.). ib 4: 465 (1335, nyare afskr.). hwar skal iak KLemning. 1860. SFSS.">Boo hwar tager iak hws aat qwelle KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD 170.
hus
2) slott, fäste. göra sik. .. hus ok fäste KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 53 (136, 58). hus ok KLemning. 1860. SFSS.">Borghr ib 59 (147, 65). skal innan i husino stora jord graKLemming. 1846.">Va görAS ib 85 (209, 93). op a thz hws badhe riKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDara ok swena väpnto sik KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2331. iak KLemming. 1846.">Var ridhin til konung artws til karydol op a hans hws ib 2742. " the crisne bygdo ther eth feste. .. thz hwss heyter taffwesta KLemning. 1860. SFSS.">Borg" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 151. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 85 (208, 93), 86 (210, 94), 87 (212, 95). BSH 1: 131 (1371), 132, 133, 193 (1387). KLemming. 1846.">Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 514, 659, 740, 832, 863, 871, 2333, 2888, 4033, 4035, 4051, 4082, 4096, 4128, 4731, 5618, 5621, 5629. Fr 77, 79, 81, 84, 480, 599. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 512, 972, 1295, 1304, 1328, 1334, 1340, 1473, 1477, 1578, 1634, 1698, 1705 o. s. v., 2: 1037, 1039, 1200, 1251 o. s. v. KLemming. 1846.">Va 33. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Di 274. " höghKLemning. 1860. SFSS.">Borens första konung eriKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS. .. gardz rätter oc hans husa" EG 67. - i ortnamn. guLByäxhus KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 1: 673 (1285, enl. afskr. hos Suhm). lödesa hwss KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 991. nyköpungs hws ib 1283. " stokholms hws" ib 1667. KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD NS 1: 589 (1406) o. s. v. lyþosä (jFr Isl. ljóðhús) BjäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK R 13: 2. löþosä ib. " i löþesom" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.">SD 5: 568 (1346). - fASt hus, d. s. ii eno fASte huse EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 7. " fASt hus ok KLemning. 1860. SFSS.">Borghr" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 79 (196, 87). - haldande hus, se halda.
hus
3) afdelning af en byggnad; rum. nidhre i EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bunkanum (näml. af aKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKen) skulo wara wisthws, oc annath hws fore orenum thingom, än owan a EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bunkanom skulo wara thry stoor hws (KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dicens Super taEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bulum fnisse eum bicameratum una earum camerarum erat stercoraria, altera apotecaria, et Super hans mansionem erat alia tricamerata) KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 168. - våning. eth stenhws eens hws högt SJ 312 (1464).
hus
4) fodral. " gör han !UKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? fidhlarin) hänne !UKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Diplomatarium Dalekarlicum. UKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DDA_TECKEN? sinne fidhlo) hus (coopertorium) ther hon maghe j gömAS" AS Uppenbarelser. Utg. af G. E. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftAS de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkASten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 188. " hon giordhe väl fämtio corporalia. oc giordhe ther owir ärlikin hws af silke ok hedhinstykke" KL 344.
hus
5) ändtarm? fori KLemming. 1846.">Vatenstemmo, fel nidhir hestin, oc rensä hans hus mz þinnä hand Hästläkedom i AS 137. LB 2: 70.
hus
6) hus, hushåll. " skipa ok styra sit hus ok huardax härskap" KLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda sifFrorna utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hKLemming. 1846.">Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsKLemming. 1846.">Varande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett Fragment af KonungAStyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 40 (104, 13). thu skal heel KLemming. 1846.">Vardha mz allo thins hws folke (salvus eris tu et domus tua) KL 160. - man af huse, man ur huse, hKLemming. 1846.">Var man, mangrant. the wille man aff huse ga KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 803. " man af huse han wt bödh" ib 1532. - JFr adhal-, almännings-, bakara-, blok-, brudha-, bruþlöps-, bryggiara-, bryggio-, EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citerAS de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Budhöls-, böna-, fanga-, fara-, filsbens-, fiskia-, forstadhu-, forstovu-, Frids-, fä-, fädhernis-, gASa-, gilde-, gilKLemming. 1846.">Vallius. 1850--54.">Dis-, glädhis-, gästa-, hema-, hemelik-, hirdha-, häst-, hörro-, intäkta-, invistar-, iordh-, kapitels-, KLokna-, KLädhe-, KLädhis-, konunga-, konungs-, korn-, kölno-, mat-, muskus-, myKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKo-, nöt-, nöta-, qvärna-, radh-, sang-, siuka-, skat-, skripta-, steka-, stekara-, somar-, somars-, sten-, symn-, symna-, sät-, talu-, tavernis-, tighel-, tol-, trä-, tämpels-, tharKLemming. 1846.">Va-, ut-, utvistar-, KLemming. 1846.">Vapn-, vist-, vista-, väf-, äKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBitis-, ärins-, ärmita-, öl-hus.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • hwss RK 1: 151, 512, 972, 991, 1328.
 • huus SD 4: 465 (1335, nyare afskr.), 5: 375 (1344, nyare afskr.). gen.
 • hws KL 160 ; MB 1: 393.
 • huss SJ 34 (1425)),
 • husabygning ,
 • husabyman
 • husubyman )
 • husabyr ,
 • husa gärdh ,
 • husa högher
 • -höcht) ,
 • husa legha ,
 • husalös ,
 • husa ra
 • hwseraa )
 • husa skiul
 • -skyl )
 • husa vilder
 • husewil )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚢᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back