Hvälva

Old Swedish Dictionary - hvälva

Meaning of Old Swedish word "hvälva" (or hvælva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvälva (hvælva)
kvälfva, vända sig. huru opta werldzens hiull huällfuer RK 3: 3019. BSH 4: 252 (1500). wåndher. .. ey hwartt lyckan hwelffuer RK 1: (Yngre red. af LRK) s. 269. Jfr hvärva. - oper sonl. jak wander ey hwart thz hwelfwer MD 128. iag acthade. .. aldriig wonda hwarth sedhen wille hwlffua RK 3: (sista forts.) 4214. hwarth thz mone tha om siidher hwelffua ib 5001. - Jfr undan hvälva.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvälva may have also been written as hvælva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛅᛚᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back