Hvälva

Old Swedish Dictionary - hvälva

Meaning of Old Swedish word "hvälva" (or hvælva) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvälva Old Swedish word can mean:

hvälva (hvælva)
1) välva, förse med valv, bygga med valv. tha skal han lata hwälffwa smidiane STb 1: 232 (1480). " twa kellara then ena hweldan ok then andre balkaden" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 93 (1483). eth STenhws medh thwa hwalffda kelelra ib 110 (1488). en gardh belegen i neSTa hwelffda grenden ib 190 (1491). " then hwalffda STenboden STb 3: 405 (1498). mwrameSTerne iiij mark at han hwalffde södra torn" SSkb 155 (1505).
hvälva (hvælva)
2) välva, STjälpa. STrö thät (ɔ: pulvret) pa eth hwälff (fel för hwälfft?) haar sald tynth PMSkr 391.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvälva may have also been written as hvælva

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hvälffwa STb 1: 232 (1480). hwälffua ib 181 (1478). hwelffua ib 3: 215 (1495). impf. hwalffde SSkb 155 (1505).
  • hwelth ib 76 (1481).
  • huelden STb 2: 228 (1487).
  • huälda ib 1: 405 (1483). hwalffd(h)er: -an STb 2: 264, 282, (1488), 360 (1489); SJ 2: 114 (1488); -a ib 110 (1488) ; STb 3: 248 (1495), 405 (1498), 4: 144 (1507); hwalffdh STb 2: 309 (1488); SJ 2: 117 (1488).
  • hwaldh ib 121 (1488). Se Sdw 2: 1239),
  • *hvälva ivir , överbygga med valv. om än the vilia hwälffua offuer portin STb 1: 181 (1478). ther oleff haffuer begytn th hwelffua offuer for:ne kellera ib 3: 215 (1495). Fallen äro möjl. att föra till det enkla hvälva.
  • *hvälva saman , välva tillsamman. tak twa crital stena som ärw giorde jnwärtis hole oc kwnna hwälffwas samman PMSkr 527.
  • *hvälva umkring , stjälpa upp och ner. nar the (ɔ sjöjungfruarna) fornymma ath the äro sompnade j skipen oc skippen wanka wtan styreman hälffwa the them om kring Troj 295. Jfr umkring hvälva. - Jfr be-, in-, kringum-hvälva.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛅᛚᚠᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back