Hvarghin

Old Swedish Dictionary - hvarghin

Meaning of Old Swedish word "hvarghin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvarghin Old Swedish word can mean:

hvarghin
L.
hvarghin
1) ingenSTädes. " tw kan hwargen göra thz Diwr sart vtan tw kunde STinga thz i naSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flen" Di 82. " öghonen hafdhe hon hwarghin vtan nidhir a iordhena" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 74. ib 201. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 282. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 48, 107, 174 o. s. v. STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 306, 917. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 274. MSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG (red. A) 57, (red. B) 62. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EG 67. STephens. 1849.">Iv 436. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1942, 3101, 3586, 4705. STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3732, (Ny början af Gamla Krön.) s. 164, 2: 2226, 5573, 9043. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 534, 565. " om wi rymom ok tappom STriidh tha hafwum wi hwarghin tröSTa widh (d. v. s. intet STälle att taga vår tillSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flykt till)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1986. ij skulin hwaarghin hädhan ganga STephens. 1849.">Iv 1002. STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6069, 8133. " kwnno hwarghens vika äller STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fly hiit ällir thyt" MB 2: 22. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">All hans akt war huargens ythermera (var icke vänd någonSTädes el. åt något mer) än til mandom" MD 449. " göre thz fore tridhiwngx tinge oc hwarghin annars STadz" STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 75. " some kome i swdeSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKöpunx skär oc some ther huargen ner (ingenSTädes i närheten deraf)" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3309. " han fwnne thom huargen näre (ingenSTädes i närheten)" ib 9034. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere af de anförda STällena kunna föras till 3.
hvarghin
2) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldrig. viliande. .. hwarghin ga fran honom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 227. the (ɔ: werulzlik ting) äru farande ok komande ok huargen STadhlik STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 20 (50, 22). ib 15 (36, 16), 21 (52, 23), 49 (125, 53), 58 (144, 63), 78 (192, 85), 78 (194, 86). STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3889, 2: 3179. " han hindra huar han må at huarghen (någonsin) bindes winskapr manna mellom" STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 62 (155, 68). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere af de anförda STällena kunna föras till 3.
hvarghin
3) ingSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alunda, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alls icke. ake uth aff scoghenom oc huarghin länSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gra STadga för mädhal tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 75. andra wtuägha weet iak mik hwarghin hawa STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. " än tha at thet lofuas taka ther til STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere personas än nu är saght thogh biwdz thet hwarghin" VKR 9. " skulde the. .. hwariens rikens (för a rikens) skada wara" STås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6225. SD NS 2: 170 (1409). MB 2: 203. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 311. sidhan bygdDis eeth annat (ɔ: mönSTer), hwarghin när (icke på långt när) swa skönt som thz förSTa ST 418. - förSTäSTås Gamla eller EriSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKande vid annan nSTyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS af Pommern Gårdsrätt. I SmåSTycken på Forn Svenska.">EGation: STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alls. hwarghin engho wndhantakno SD NS 1: 572 (1406).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • hvarghi L.
  • hwargen KL 107. hwargen. hwarien MP 1: 274 ; MEG (red. B) 62.
  • huarien RK 2: 2226, 8133.
  • hwarghine Gr 282.
  • hwargins Bil 917 ; RK 1: (Ny början af Gamla Krön.) s. 164.
  • hwarghens MB 2: 22.
  • hwargens RK 1: 3889 ; Lg 3: 311.
  • huargens MD 449.
  • hwariens RK 2: 6225 ; Lg 3: 534, 565. hwariom (sannolikt felskrifning framkallad af det följande fynom) MB 2: 203.
  • huarikin KS 21 (52, 23)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back