Hvarghin

Old Swedish Dictionary - hvarghin

Meaning of Old Swedish word "hvarghin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvarghin Old Swedish word can mean:

hvarghin
1) ingenSTädes. wiliom älla skulom hwarghene i landom älla husom foghata älla andra ämbitzmän tilsätia älla affsätia SToria. 1816 ff.">HSH 16: 4 (1469). " tho funnom wi hwarghens for:da herra niclisse sin fulnadh i töm för:da torpom, hwarche torp ällir torpPaSTädher, hwarche a slääth ällir i skoghom" SD NS 3: 454 (1419). ib 460 (1419). athe skulo. .. hwargins slaa kopperen til hoPa än wiidh wogenä ok vpPa openbara gatw STb 1: 298 (1481). ib 336 (1482). en syndog människia. .. swa halt wordin for syndena sidwänia skul ath hon kan sik huarian fram forda STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 233. SkrtUppb 47. Hel män 215. " hwarghene fanz nakt thät som muknat war a honum (ɔ riddar STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birger Ulvsson) ffik nokor barn mädh henne thet ffinnis hwariens (d. v. s. det finns ingenSTädes skrivet)" Hel män 278. - i förening med annat negerat uttryck. thz er thz vatn han (ɔ djävulen) comber ey offuer huarghin äingha veghna Vis STen 8. ey komber jac ällir gaar hwarghen, vtan jac hafwir han mädh mik Hel män 262. Vissa fallkunna ävern föras till 3.
hvarghin
2) aldrig. " mädhan hwarghine kan bewisas at ieronimus är mindr än the (ɔ Petrus och Paulus)" Hel män 174 (kan även föras till 3). 3) ingalunda, alls icke. wari thät min hiälp, min tröST, ath thu ffule dyäffwl hwareghin haffuin (för haffuir) makt skadha ellir hindra mic SvB 506 (1400-t.). aff tessom twem forneSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPda bythom bleff kronan oswikin, hwariens til lakthers, kränkt, forlammat äller i nokra handa maatto forminskat i synom skat Uppl LagmanSDomb 114 (1493). STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 209. " hon wil sik hwargen röra till sit siäla gagn ib 245. "ib 5: 57, 128.

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • huarghin Vis sten 8.
  • hwarghin MP 5: 128 ; Hel män 215.
  • hwargin SvB 506 1400-t.). hwarghien SkrtUppb 47.
  • hwarghen Hel män 262.
  • hwargen MP 4: 245.
  • hwarien ib 5: 57.
  • hwarghine Hel män 174.
  • hwarghene HSH 16: 4 (1369) ; SD NS 3: 460 (1419) ; Hel män 237, 238.
  • hwargins STb 1: 298 (1481), 336 (1481); MP 4. 209. hwarghens SD NS 3: 454 (1419). hwariens Uppl Lagmansdomb 114 (1493); Hel män 278 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back