Hvarghin

Old Swedish Dictionary - hvarghin

Meaning of Old Swedish word "hvarghin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvarghin
ingen (af två), ingendera. utan förening med Susbst. hwarghin hafdhe ämne at giälda Bil 264. " the varo badhe stolt ok rika huarghin vilde for annan vika" Iv 725. Di 150, 151, 152. " är then lof värdhir ther hwarte bristir" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 140. Iv 727, 4952, 5208. MB 1: 94. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 307. Su 344. " huarce är glat vtan annath seer" KLemming. 1844.">Fl 150. " äst thu komin her fore swik?. .. äller äst thu mäster man? iak är huarin (intetdera), sagdhe han" ib 1247. " funno the for hans kofua mang Diur ok foghla. än hwarte gato the ther skat" KL 370. - med gen. the vilia thiäna twem herrom än thot the gita hwarghom þera wäl thiänt KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 46. " huargens þera moþer" Bu 4. hwarghit thera wiste aff annars lowan KL 53. " hwarghen thera vilde vndan vika" ib 225. " ma hwarco thra iämwäl wara Fra andro som mz" MB 1: 76. " hwarghen thera hauer i the mato enga til talan til thän andra" SJ 170 (1448). Bil 86, 244. MB 1: 51, 449. KS 55 (139, 59). KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 400, 2: 93. Iv 4938, 4964, 5001. Fr 2830. LfK 226. Di 78. " hwarce vara annath hiälpa ma" Fr 1124. Iv 5174. " huarghin idhra iak ther fan" ib 2744. - i förening med Subst. huar gudhelix älscogha brändaghi är ther är huärkin renlekin glömDir (utraque munDitia non est negleta) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 383. - i förening med en form af þän. kom tha hwargom them til skadä Iv 3181.

Part of speech: pn

Additional information: pron. indef.

Grammatical aspect: pron.

Alternative forms or notes:
 • hvarghi L.
 • hwargen KL 225 ; MB 1: 51 ; SJ 170 (1448).
 • hwargen Di 78, 150, 151, 152.
 • hwarkin Iv 4952, 5001, 5208.
 • hwarken LfK 226.
 • huarken Iv 4938.
 • huärkin Bir 3: 383. n. hwarte KL 370 ; Bo 140.
 • hwarce MB 1: 76, 94 ; Fr 1124.
 • huarce Fl 150.
 • huarkin ib 1247.
 • hwatzske Su 344.
 • hwazske Bir 2: 307.
 • hwarghit KL 53. Jfr hvarte, konj. gen. m. hurghins Bir 2: 93. Iv 4964.
 • huargens Bu 4.
 • hwarghom Bir 1: 46. hwargom (pl.?) Iv 3181.
 • hwarghin Bil 86.
 • huarghin Iv 2744.
 • huargha KS 55 (139, 59)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛆᚱᚵᚼᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back