Hvetebrödh

Old Swedish Dictionary - hvetebrödh

Meaning of Old Swedish word "hvetebrödh" (or hvetebrødh) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvetebrödh Old Swedish word can mean:

hvetebrödh (hvetebrødh)
L.
hvetebrödh (hvetebrødh)
1) hvetebröd. " pläx at giuas herremen huete brödh oc almoghanom thz brödh SOm nakat är värra" Diga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 64. nybakath hwetebröd LB 1: 96. " krummona af hwyt hwätebröd" ib 4: 314. MB 1: 324. Di 286. SO 80.
hvetebrödh (hvetebrødh)
2) hvetebröd, hvetekaka. " tolff hwethebrödh" TS 25. " ett liti hwetebröd" LB 7: 314.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so hvetebrödh may have also been written as hvetebrødh

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • hwätebrödh.
  • hwetabrödh SO 80 ),
  • hvetebröds krumi

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᚽᛏᚽᛒᚱᚯᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back