Hvila

Old Swedish Dictionary - hvila

Meaning of Old Swedish word "hvila" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • hwillar JMPs 269. refl. hwilas ib 273. hwylas SkrtUppb 199.
  • hwylt Troj 111 ),
  • hvila sik , vila sig, vila. thänna fförsta dröthningh är ödhmyukten, hwilen sigh hwillar j thät konungxlika brudahwsith JMPs 269. - refl. hvilas, vila sig, vila. thenna drothningh som är andeliken glädhi, hwilas j thät konwngxlika brwdahwsidh JMPs 273. - vila, förvaras. när j komin thiit som thera helgadomor hwylas ällir äro SkrtUppb 199. - part. pret. utvilad. nar han war worden hwylt, drog han wt mäd stranden Troj 111.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back