Hvila

Old Swedish Dictionary - hvila

Meaning of Old Swedish word "hvila" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

hvila Old Swedish word can mean:

hvila
1) hvila. " the ey mykit hwila" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4437.
hvila
2) låta hvila. sin hugh i gudhi hwila KL 327. " at hwila sina lime" ib 336. " at hwilä idhrä hästä" Va 13. Lg 3: 312.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -te : hwiltis Bil 281 ; KL 102 ; Bo 141 ; MB 1: 462 ;
  • huiltos Bu 71 ;
  • hwiltos MB 2: 81. - de: hwildis Di 92.
  • -adhe: hwilades MB 2: 81.
  • hwilatz Bo 42. hwilas ib. imperat. hwila Bo 127.
  • hwils KL 97, 245),
  • hvila sik , hvila sig, hvila. þön huila sik en staþp a vaghenom Bu 19. ib 416. Bil 464. Bo 127. " alla mina astwndilse. .. hwilo (för hwila) sik o roas i ensampna skaparans frögdelika nythian" Su 110. - uppehålla sig? hoo kan siik ther huila RK 3: 3995. - refl. hvilas, hvila sig, hvila. þär þe huiltos Bu 71. " þa þe vildo huilas vndi eno bärghe" ib. " hwils j fridhi" KL 97. Bil 281. Bir 2: 170. KL 102. VKR XIV. Lg 40. Su 454, 455. Di 92. the starke j israel the hwiltos oc huilades (cessaverunt et quieverunt; voro overksamme och hvilade) MB 2: 81. hvila, hafva sin hvila el. ro. maria som hwiltis i gudz ordhom Bo 141. - hvila, sofva. han maa rolica hwilas oc gladhelica vakna Bir 2: 85. - hvila, uppehålla sig, förblifva. owir hwem skal min andes hwilas (requiscet) vtan owir thän ödhmiuka Bo 42. " äkke hafdhe thän hälghe ande owir hänne hwilas ib. "ib 43. - hafva ro, vara i fred. altidh astunda syndena ok aldrigh mättas älla fyllas af hänne vtan altidh astunda ok aldrigh hwilas Bir 1: 287. - med prep. af. at the latin idhir hwilas af (för) diäflanna mödho oc dröuilsom Gr 297.
  • afhålla sig

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚼᚠᛁᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back