Inna

Old Swedish Dictionary - inna

Meaning of Old Swedish word "inna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

inna Old Swedish word can mean:

inna
L.
inna
1) trans. " hinna, upphinna. inthä honom" Va (Cod. B) 59. " vth tröttho the alla som the kwnno inna" MB 2: 172.
inna
2) intr. " hinna. kunde the [ey] ynna til höffueligit herberge" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 541.
inna
3) komma till slut med, genomgå. litla stund jnne jak pino Bil
inna
4) vinna, förvärfVa? niutom os i wårn tima innan werilzlikt godz, ätum ok drikkom, lekom ok hawom alla wårn wilia ok glädhi (venite ergo et fruamur bonis. quæ sunt, et utamur creatura tanquam in juventute celeriter) KS 60 (150, 66 ; det har föreslagits att på detta ställe läsa inom för inna, se Landtmanson, Undersökn. öfv. språket i skriften: Um Styrilsi Kununga ok Höfdinga, s. 18, 118; jfr dock innan B II 8). - Jfr af-, nidher-inna samt half-, ut-inter.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • ynn.
  • hinna L. -ir, -te, -ter),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛁᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back