Kapa

Old Swedish Dictionary - kapa

Meaning of Old Swedish word "kapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kapa Old Swedish word can mean:

kapa
L.
kapa
1) hela kroppen betäckande och ofta med huvudbetäckning försedd överklädnad (buren av såväl män so kvinnor) kappa, kåpa. Se Sdw 2: 1248 och jfr Branting, Textil skud 101 f. her jöänis grafff sinä dea katrina ena kope ATb 1: 24 (1454). " swa mykit svarth amsterdampst ath hwarthera faar en kaapa och en etta aff" SJ 2: l106 (1487). - bildl. nw witt tw omwända tyna kåpo o mantell och radha thz som owyrdeliet oc ogagneliget [är] Troj 246. - munkkåopa. oc är jak inthe ärolös mädh thet jak bär kappona PMBref 316 1512). 3) spiskåpa, frökhuv? svenoni muramestare, som muradhe kapan vppa quinsydan ÿ bastughunne HLG 2: 12 (1509). - Jfr floghels-, graskins-, gulspang-, ivir-, klädis-, kor-, kragha-, manna-, opin-, quinno-, ridh-, skarlakans-, vadhmals-, vindskapa.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kape Skotteb 407 (1466-67, Kämn). kabe ib 388 (1465_66, d:o] 406 (1466-67, d:o). kaapa SJ 2: 106 (1487). kope AT 1: 24 (14354). kåpa: -o Troj 246. kappa (i sht i ben. munkkåpa): -ona PMBref 316 (1512).
 • koppa: -o HG 3: 59 (1523). köpe: -en STb 5: 73 (1515)),
 • kapo bonadher ,
 • kapo ladher , m. Se Sdw 2: l1248.
 • kapo lös ,
 • *kapo malia
 • kapa malyer ),
 • *kapo ringer
 • kapa- )
 • *kapo spänne
 • kapa-.
 • kaapo-.
 • -spenne )
 • kapo säkker (kape-. kapoa-. kaapa-), m kappsäck. STb 1: 34, 342 (1482), 4: 234 (1512). ATb 2: 371 (1490). HSH 18: 264 (1525?).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMBref
Vadstenabrodern Peder Månssons bref på svenska från Rom till Vadstena kloster 1508--1519. I Småst på Fsv.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back