Kär

Old Swedish Dictionary - kär

Meaning of Old Swedish word "kär" (or kær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kär Old Swedish word can mean:

kär (kær)
L.
kär (kær)
1) kär, älskad. " wor kere höuitzmans her STens breff STb 1: 277 (1480). her bencht smaleninga wor kiere STadz borgemeSTere" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 297 (1496). högboren förSTe, alder kierSTe nadugeSTa herre STb 5: 356 (1522, Kop). - näSTan subSTantivt, vanl. i beST. formen pos. el. superl. m. el. f. käre, älskade, älskling. siälen all smältes in til sin käreSTa (dilectum) Mecht 109. o mins hiärta käraSTe, fförsma ey. .. SvB 488 (omkr. 1520). - Jfr hiärta kär.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kär may have also been written as kær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ker: -e STb 1: 277 (1480) , 332 (1482). kier: -e SJ 2: 297 (1496).
  • lkäraster.
  • -aste SvB 488 (omkr. 1520). kärester: -esta Mecht 109.
  • kierster: kierste STb 5: 356 (1522, Kop)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back