Kär

Old Swedish Dictionary - kär

Meaning of Old Swedish word "kär" (or kær) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kär Old Swedish word can mean:

kär (kær)
L.
kär (kær)
1) med prep. af. " han war. .. af gudhi oc hiärskapena oc Allom Almoghanom myket käär" Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 343. - nästan SubstantIvt, vanl. i best. formen pos. el. Superl. m. el. f. käre, älskade, älskling. miin hiärta kär Fl 913. thz var hänna hiärte käre Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 975 ; se vidare under hiärta. kom atir käre min Bo 93. " föBildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lghia sinom Alra kärasta" ib 92. ib 74. Al 10145. - f. älskarinna, käresta. han far mit i mällan älskoghan ok hans liofwa käro (delectum et Dilectam) Bo 113. Fl 1328. Dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 301. " om han forglömer kärestä sinnä" Iv 1932. iak bidher thik Aldra kärasta miin Al 10152. " at thu matte hona faa tik til kärasta" Su 12. ib 18, 20, 21. - älskade, väninna. m in kära (så kAllas BlanzeFlor af Klares) Fl 1457.
kär (kær)
2) älskande, kär (i). med prep. at konur at thrälum kiära Bil 353. " ysaac han war kärare at esau" MB 1: 208. Di 68, 165, 205, 221, 296. Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 331. - med prep. til philippus är til henna kär Al 345. - JDie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr ful-, iäm-, o-, of-kär.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kär may have also been written as kær

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • kärre : -e (n.). MD 11 ; -a (n.) Bu 74.
  • kärare Bu 27. 74, 140; MB 1: 208. superl.
  • käraster: -asta Bo 74, 92, 93 ; Al 10152 ; Su 12, 18, 20, 21 ;
  • -astan Bir 1: 379. kiäräster.
  • kärester: -esta MB 1: 310 ;
  • -estä Iv 1932.
  • kärister: -iste Al 3467, 10145, 10502 ; MB 2: 322 ;
  • -ista ib 331 ; MP 1: 39 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back