Kärleker

Old Swedish Dictionary - kärleker

Meaning of Old Swedish word "kärleker" (or kærleker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kärleker Old Swedish word can mean:

kärleker (kærleker)
L.
kärleker (kærleker)
1) kärlek, tillgivenhet. MB 1: 589 (1430-50). Vårfrup 130. för thän STora kärlighin skuld medh hwilkom tw älskadhe människionna kön SkrtUppb 174. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 343 (omkr. 1470).. .. huar iach kan war[e] id[er] til wilie kerlig och beSTond GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 91 (1499). SvB 35 (börj. av 1500-t.). STb 4: 24 (1504), 53 (1505). SpV 159. honom skilde tw j fra meg som meg war j kärlig tilbwnden j oforlöslig begärelses bånd Troj 165. ib 166, 184. 3) endräkt, överenskommelse. han war medh kerlogh franskildir fran sinna huSTrv arfwom ATb 1: 231 (1465). " tha wort swa recknat med kerlich och wylie frt pa alle syder och quith at samma kraffuell. .. hörer STadin ok oleff haflff til, hwar thera sin deel" STock Skb 285 (1499, Skip). 4) samtycke, medgivande? Se SDw 2: 1255.. .. ath thet war fulleleca gudhlögha thyrghylsadotters godher wilie, kerlek och samthykt thet henna bonde bäynckt thörnesson saalde. .. en therrans gaardh SD NS 3: 9 (1415). ib 91 (1415), 236 (1417). thenne sämiä ok gaffwe giordis met samtykiä ok kerlik pa badhe sidher SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 153 (1459).
kärleker (kærleker)
5) STark böjelse el. luST (för något). girinne, huilken som är oskäliken kärleker at haffwa SkrtUppb 341. " for thy at ondzskofulla hoghenom jnne är altidh kärlekin til at döma (amor. .. judicandi)" SpV 461.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kärleker may have also been written as kærleker

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • kerlek SD NS 3: 9 (1415).
 • kärlikar Vårfrup 130.
 • kärlighir: -lighin SkrtUppb 174.
 • kärlig Troj 166.
 • kärleek SD NS 3: 91 (1415).
 • kärleik ib 236 (1417).
 • kerlik FMU 4: 153 (1459).
 • kerlick Stock Skb 285 (1499, Skip). kerligk STb 4: 53 (1505). kärleg(h) SvB 35 (börj. av 1500-t.); Troj 184.
 • kärligh FMU 4: 343 (omkr. 1470). kerlegh ATb 1: 231 (1465). kerlig(h) GPM 2: 91 (1499) ; STb 4: 24 (1504). Se Sdw 2: 1255 och B. Molde, Sprog og Kultur 16: 107 ff.),
 • *kärleks bok
 • kärlekx- )
 • kärleks fulder
 • *kärleks gava
 • kärlekx-.
 • kerligx- )
 • *kärleks gärning
 • kärlex- )
 • kärleks lughi (pl. kärlekx logha),
 • kärleks ordh (kärlekx-),
 • *kärleks sar
 • kärlex- )
 • *kärleks skut
 • kärlekx skoth )
 • *kärleks tar
 • kerlekx thar )
 • kärleks tekn (kärlekx-),
 • *kärleks thiänsit
 • *kärleks tholomodh
 • kärlekx thujlumodh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛅᚱᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Stock Skb
Stockholms stads skottebok 1516--1525 samt strödda räkenskaper. Utg. genom J. A. Almquist. 1935.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
Vårfrup
Handlingar på svenska rörande 'Vårfrupänningen' till Vadstena klosters byggnad och underhåll. I Småst på Fsv. Växtförteckn. fr. slutet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14. Växtförteckn. fr. medlet af 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14.
➞ See all works cited in the dictionary

Back