Kirkmässa

Old Swedish Dictionary - kirkmässa

Meaning of Old Swedish word "kirkmässa" (or kirkmæssa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

kirkmässa (kirkmæssa)
lkyrkmässa, ässa som hålles årsdagen av en kyrkas invigning. SvKyrkobr. 69. Mecht 158. Kumla kyrkas rb 64 (1492). eth vngt par folk, waro gestbudhin til kyrkmässo, til sancti sebastani kyrkio MP 5: 239. Jfr kirkio mässa.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so kirkmässa may have also been written as kirkmæssa

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kyrk-.
  • kyr- )
  • kirkmässo dagher ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛁᚱᚴᛘᛅᛋᛋᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Kumla kyrkas rb
Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421--1590. Utg. av J. L:son Samzelius. 1946.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back