Klagha

Old Swedish Dictionary - klagha

Meaning of Old Swedish word "klagha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klagha Old Swedish word can mean:

klagha
1) klaga. " aSTycken på Forn Svenska.">BS. thera korran, SOm klagha" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 145. - klaga, yttra (klagan el. klagande ord). thin klangamAl, SOm thu för nakra dagha swa grötelika klagadhe SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 145. - klaga, klaga öfver, beklaga. thz ma ängin sidhan klagha Al 1356. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 268. " ffor thik klagar jak mina nödh" SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. BergSTröm. 1868--70.">Su 282. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 189. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 24 (1501, daniserande). " for gwdi klagath" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.">DD 1: 182 (1503, eft. aftr. hos Langbek).
klagha
2) klaga, anklaga, anföra klagomål (mot). med prep. sidan komo mange a marsken klaga STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7054. " wille oppa honum för rikesens raadh klaga" ib 3: 756. ST 173. klagadhe han paa them om theris förrädilse MB 2: 310. ib 243, 257. om nagar. .. klagada pa nakrom i eMBetet SO 100. " klaghade oppa sik för nakra syndher" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 400. Alt folkit klakadhe ofwir han ST 337. ib 144. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 195. " clagadhe til her werner geST vm arff han skulde aff hänna wäghna inne hafua" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 10 (1433). - med ack. wart thän foghotten mykyt wredher moth them böndher SOm han klagha willo STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 195. ath inghen skulle them för skAlkhet klaga STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: (siSTa forTS.) 5844. - pass. the wordho för kesaren klaghade STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 436. - klaga öfver, framSTälla klagomål öfver. med ack. pass. skAl thz klaghas for radhit SO 50. ib 53. klaga för (något på någon), anklaga (någon för något). med sakens ack. och perSOnens beteckning föregången af prep. thz mena the nw pa mik clagha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 6679. " iak skAl thz ower tik klagha om doma dagh" STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 667.
klagha
3) föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna, tillkännagifva, föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKlara. erchbyscopin oppa bursprak monde thz klagha STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: forTSättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 621. - utropa? kommer åldermannen ey til STämpno för än try mål äru klagat (af käranden framSTälda?) och framtAladt TS 19.
klagha
4) göra anspråk (på). klaghade a j [1] gardh. .. ther hanom laghligha panTSättir var SD NS 1: 268 (1403).

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klaka: -adho ST 144 ;
  • -adhe ib 337.
  • klaffwe BSH 5: 24 (1504, daniserande).
  • klagha sik , beklaga sig. iak ma mik sarlika fore idher klagha Iv 774. " wilandis sik klagha ower kesarans omila fogotta" Lg 3: 195. " tha klagada jak m ik nagor ordh for herre sten twreson" DD 1: 182 (1503, eft. aftr. hos Langebek). - Jfr be-, for-, fore-klagha.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛆᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
TS
Timmermäns Skrå af 1454. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back