Klippa

Old Swedish Dictionary - klippa

Meaning of Old Swedish word "klippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klippa
KLippa. "swa som laMBith thigher fore them som thz KLipper" MB 1: 201. KL 146. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 109, 4: (Dikt) 263. KLipt laMB ib 2: 329. " gardh kona skal KLyppa kwidh wl ok ey bogh vl" GO 24. KLipte. .. hänna haar KL 343. " KLyppa eller taga aff sith egit haar" LB 7: 195.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • klyppa GO 24 ; LB 7: 195 ;
  • -ir Bir 4: (Dikt) 263. -ir, -te, -ter),
  • klippa af ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back