Klippa

Old Swedish Dictionary - klippa

Meaning of Old Swedish word "klippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klippa
klippa. .. vidha swäria mz lenar for the pänina, ath han aldrig klipthe them for lynghe malare JTb 72 (1481). " tak tyna kopar skiffwor oc klip sma som päninga PMSk 451. "ib 566.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -te )
  • *klippa bort ,
  • *klippa til , tillklippa (tyg o. ld.). magha skinnen klippas til för n the klistras pa stokken PMSkr 542.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back