Klippa

Old Swedish Dictionary - klippa

Meaning of Old Swedish word "klippa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klippa
klippa. " läta hafskärin oc klippona bluna" Bir 2: 84. alle the andra öyra, skär, klippor oc holma, som liggia i thesso for:ne häritthe SD NS 2: 218 (1409, nyare afskr.). MB 2: 273. Su 104. Jfr biärgh-, biärgs-, blind-, haf-, skäria-, sten-klippa.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᛁᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back