Klokka

Old Swedish Dictionary - klokka

Meaning of Old Swedish word "klokka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

klokka Old Swedish word can mean:

klokka
L.
klokka
1) klocka, ringklocka, i sht kyAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKklocka. nar een klokka gödz Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 15. sancte pätars kiAlbr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio klokkor ib 211. " i klokkan slaa" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 1728. " wppa thakino a conuentz stuffuonne skAl skikks en klokka, mz hwilke som skAl ringhias til bordz oc strängin skAl nidherlastas gynom eth litit hool in j conuentzstuffuona" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 5: 70. äptir thet at klemptath är marie clokko (efter aftonklämtningen genom hvilken man påmintes att läsa Ave Maria) VKR 15.
klokka
2) klocka, bjällra (omtAlad ss under senare hälften af 14 årh. tillhörande de förnämares drägt). hwilkin fram kom mz skällo eller klokko Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (Albr.) s. 209. han skulle haffwa skällo oc gylta klokko ib 210. BK 208.
klokka
3) klocka, ur. tha klokkan slo vij Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7021. ib 3: 465, 2859. FM 57 (1457). " tha klokkan sla" PM 8. ib 9. Lg 3: 471. " then tiid klokkan är wiid VIII" FH 1: 54 (1485). - Jfr bordh-, gul-, radhstuvu-klokka.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • klukka L.),
 • klokkogiäld ,
 • klokko kläpper
 • klukku klappir )
 • klokko köp ,
 • klokko liudh ,
 • klokko sträner ,
 • klokko stund
 • klocka stund )
 • klokko time
 • thyme: -a LfK 216. klokka thyme: -a ib 244. klokke tijme),
 • klokna hus ,
 • klokna oþinsdagher

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᛚᚮᚴᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back