Konunger

Old Swedish Dictionary - konunger

Meaning of Old Swedish word "konunger" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

konunger Old Swedish word can mean:

konunger
l. 1) konung. Se Sew 2: 1251, O. v. STrand. 1853.">Friesen, Saga och sd 1392 s. 15 ff. O. lHeinertz, Acta Thilologica Scandinavica 10: 145 ff., R. Ekblom, STudia Nephilogicia 17: 1. ff. oppa kong karls wägna STads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och TorSTen WennSTröm. 1935--40. SFSS.">ATb 1: 109 (1459). lxij mark wart gab sajur. .. benadir oppa iiij kongxens ok STadzsens deel ib 163 (1462).. .. hurw thet kungen kom. .. til vpsala SToria. III, 2:528--59.">Reuterdahl Kyrkohist III 2: 544 (1471?) jach ian preSTh. .. som är koningher offuer alla koningha Prosadiker (Joan Pret) 345.. .. eder ber med gud oc sancte eric kug til ewig tiid befalendes GSTridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 2: 151 (1501). " jnge wiss tydinge äre här aff konigh hans" ib 9 (1502). -om KriSTs. lkommen oc hedhren änglanna konungh, thz är ihesum STenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.">JMÖ 49. ib.
konunger
1) konungs gård, kungaänglarnas herra brytzsens (för brySTens) konungx gardh i thinom hälgaSTa jnälffwom STenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.">JMÖ 132. 3) kungsgård, konungen och kronan tillhörig gård. i kunno sokn i kokunz gardhin Svartb 415 (1445). STb 1: 332 (1482).
konunger
2) konungSTeding. Se Sdw 2: 1346. Meddelanden STrand. 1853.">Från ÖSTergötlands Fornminnes- och Musieförening 1916 s. 91 (1384).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • koningher Prosadikter (Joan Prest) 345 ; ingom SvB 130 (omkr. 1500). konungh JMÖ 49. konnogh ib. konigh GMP 2: 9 (1502). konger: kong(h) ATb 1: 109 (1459) ; GPM 2: 155 (1502) ;
 • konughen GU C 20 (hand 2) s. 18; kongxns ATb 1: 121 (460); kongxens ib 163 (1462) ;
 • kongens GPM 2: 13 (1504).
 • kuninger GU C 20 s. 5231 ; kuninghen Arfsv 100 (1472.) kunger: kung Reuterdahl Kyrkohist III 2: 548 (1471?), GPM 2: 151 (1501) ;
 • kungen Reuterdahl Kyrkohist III 2: 544 (1471?). Se Sdw 2. 1251),
 • - styresman, herre. ara konunger ivir sin landbo. Jfr Schlyter, Jur. Afh, 1: 52 (2 uppl.), C. G. Björling, Om bötesstraffe 78, Hilderand, S Medelt. 2: 195. 2) vise, bidrottning. konwngana ärw större än the andro bin oc onge PMSkr 300. fr fughla-, fädhernis-, orma-konunger.
 • konunga bok , f. lkonungabok (i bibeln.) JMÖ 33.
 • konunga döme
 • koninghe )
 • *konunga klädhe ,
 • konunga namn ,
 • konunga synir , m. pl. L konungasöner, prinsar. SkrtUppb 62.
 • *konungs bo ,
 • konungs bref ,
 • *konungs del
 • konungs domber ,
 • konungs döme ,
 • konungs fiske , n. kronofiske. AktKugsådr31 (1530-t., senare avskr.).
 • konungs fodhring ,
 • konungs foghate ,
 • *konungs forbudh ,
 • konungs fridher ,
 • konungs gardher (konkunz),
 • *konungsgards gömare
 • -gaarxz )
 • konungs giäld
 • kongx-.
 • kwngx-. -gel(l], n. kungligt gäll, regalt pastorat. GPM 2: 172 (1504). thee ij [ɔ: 2] lwmgxeöö ösprimda pc gaswmge ob 209 (1506?).
 • *konungs hofsind
 • konugs hoffuosynne )
 • konungs hus
 • konungs- )
 • *konungs kravel
 • -kraffel )
 • konungs kroker , m. i Finland: jordområde av visst omfång.. .. swa at the göre aff war konungx kroch iij prestkroka Svartb 546 (1483). ib (Skolkl) 586.
 • *konungs köp , n kungli rätt till förköp. .. skal them inen hinder göre wthan eller inan width elfzborgh medh konungsköp eller noken annan ny twungo Priv f Sv st 170 (1743, avskr.).
 • *konungs lan ,
 • *konungs lapper ,
 • *konungs las ,
 • *konungs lax ,
 • *konungs man
 • koningx- )
 • *konungs resa
 • *konungs rikedomber
 • konuwgx- )
 • konungs rätter ,
 • *konungs sak
 • konuns skater , m skatt som gives konugen, kronoskatt. GU C 20 s. 275.
 • *konungs skrudher , m Se Sdw 2: 1252.
 • konungs spira , f. konungsspira, kunglig spira. JMPs 282, 291 Jfr konungspira.
 • *konungs tekn
 • kongx )
 • *konungs tomt
 • -tompt )
 • konungs thiuver ,
 • konungs thridhiunger (konung tridhwngh) m 1) konungen tillkommande tredjedel av böter GS 28 (1375, origi.).
 • konungs utgärdh
 • konunx vtgiördh )
 • konungs utskyld ,
 • *konungs äng
 • konunx engh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚮᚿᚢᚿᚵᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
Reuterdahl Kyrkohist
H. Reuterdahl, Svenska kyrkans historia. III, 2:528--59.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back