Köp

Old Swedish Dictionary - köp

Meaning of Old Swedish word "köp" (or køp) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köp Old Swedish word can mean:

köp (køp)
L.
köp (køp)
1) handel, köp, skifte el. annat kontrakt om egendom. Se SDw 2: 1255. jap jenson. .. kerdhe thel. .. larens basse ath han saldhe honom eth fath järn ok gik sidhen til en annan ok SThaddhet en annan til köps ATb 1: 27 (1454). " jtem hawer jak talad til köpes met her jöns böST om hans deel, helfttena, som han hawer j sama godzet SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMu 4: 90 (omkr. 1455). rauidh. .. bödh hanom STufwone til köpz" ATb 1: 216 (1465). ib 233 (1465), 257 (1467). for:ne frederik giorde köp medh honom om klede STb 1: 86 (1477). ib 2: 285 (1488). desse ware offuer köpit tha tet STadfeSTes i mellen huSTru gunnil och suen STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 115 (1488). ib 234 (1493). STb 3: 278 (1496). niclis manson vrweder scal bliffue wijdh tompten, som hon skattat war fore xl marck, epter han henne förST klandrade til lköps ib 311 (1496). - tillfälle till köp. kööp cläde naar swa är kööp Brasks Cal 263. vij siecker humble, som woge 9 1/2 skippund, skippundet for xxj march ortuger, som mik thet STodt i förSTe köb pa thenne tidt wtlagade peninge STb 5: 350 (1521, Kop). 2) betalning, köp, pris. hwar tunnabindare. .. giffue köp effter tidhen, nw pa thenne tiidh fore v (5) marck leSTe sääl fath, och framdeles bätre k.p, om the kunno tygeth STb 1: 168 (1476-1478). läkerskan skal förnöie then swennen iiiɉ mark för then leke dom han köptä aff henne. köpet var vij mark, och ther fantz flerd j ib 4: 277 (1512). scomagere skole haffue redelig köp paa theris sko STb 5: 87 (1515).
köp (køp)
3) köpt egendom. hwilkit köp iac margith lagliga schötte a kirkioSTempnona i wlfsby vndan mik. .. vnder clawus lydkeson SD NS 3: 440 (1419).. .. at han aldre salde. .. läroft ällir nagat annat. .. wtan thet hans rätta köpta kp war ATb 1: 134 (1 460). STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 176 (1490). - ss (senare led i) otnamn. Se J. Sahlgren, Hälsingborgs hiSToria red. av L. M. Bååth 1: 135 ff. - Jfr for-, fä-, gardh-, gardha-, gen-, hopa-, hovudhlösa-, hus-, husa-, in-, iordha-, konungs-, lands-, lidh-, malma-, rogh-, sam-, STenhus-, tidha-, tomta-, vidher-, ängia-, äptir-, ärve-, öl-köp.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köp may have also been written as køp

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • kööp.
  • köpp. köb Stb 5: 320 (1521, Kop)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back