Köpslaghan

Old Swedish Dictionary - köpslaghan

Meaning of Old Swedish word "köpslaghan" (or køpslaghan) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

köpslaghan Old Swedish word can mean:

köpslaghan (køpslaghan)
L.
köpslaghan (køpslaghan)
1) handel. " all the STykke oss hafwa mällan farit om wara köpslaghan" SD NS 2: 13 (1408). " thu skalt aff thinne köpslaghan oc aff allom thingom göra räkinskap for gudz dom" ST 487. " aff orätte köpslaghan" ib 494. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 623. STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 252, 2: 241. fals köpslaghan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 32.
köpslaghan (køpslaghan)
2) 292. torgh i härenom til köpslaghan STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 32.
köpslaghan (køpslaghan)
2) handelsvaror, varulager. anthwardadhe jach hanom alla myna köpslaghan, humbla, psalt, klädhe. .. katzlar, oc grythor, myndre oc meer, thet min köpslaghan war FH 3: 99 (1447). " jngen dirffwes til ath taka nokra köpslaghan til segh j härenom för än thz är förth jn pa torgith" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 32.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so köpslaghan may have also been written as køpslaghan

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • köpzslaghan MP 2: 241.
  • köpslagen RK 2: 623 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚴᚯᛕᛋᛚᛆᚵᚼᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back